Sthlm stad förskollärare

Stockholms stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Nockeby Förskolor utgår från Förskolans Läroplan och dess syn på demokratiska värden. Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och möjligheten för barnen att få vara demokratiska medborgare. Förskole vistelsen bygger på glädje, delaktighet, förhandling, ömsesidig respekt och meningsfullhet. Vi har stark tilltro till barnens förmågor och resurser, kooperativt lärande och att vi förstår tillvaron på många olika sätt. Verksamheten tar intryck av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vilket medför en barnsyn som bygger på det kompetenta barnet, ett barn som kunskapsskapare och framtida värdebärare. Detta innebär att förskolepersonal och barn har en nyfiken, lyssnande, medforskande och reflekterande hållning som bejakar olikheter gentemot varandra och allas arbeten.

Vi arbetar utifrån ett processinriktat arbetssätt som kräver nyfiken, lyssnande och medforskande förskolepersonal där barnens frågor och intressen är utgångspunkten. Ett processinriktat arbetssätt med ett demokratiskt förhållningssätt där delaktighet, förhandling, ömsesidig respekt, glädje och meningsfullhet är bärande värden. Brommas värdegrund HÖRA- helhetstänkande, öppenhet, respekt och ansvar är värden som genomsyrar verksamheten.

Barnen möts i mindre grupper för att de ska få syn på varandra och för att alla barn ska få tillfälle att komma till tals. I ett processinriktat arbete är det viktigt att barnen får bygga och pröva sina teorier, får möta många olika perspektiv, kritiskt granska, kunna tänka fritt och tro på sig själva.

Sedan sommaren arbetar enheten med den gemensamma projektrubriken Hållbar framtid. Fördelarna med ett gemensamt projekt som sträcker sig över flera år är att mötas kring något gemensamt, inspireras, lära av och med varandra och att få utveckla kunskaper. Att låta processandet/barnens utforskande få ta tid genererar ökade kunskaper hos personalen om vad utforskande hållning innebär, vilka strategier och vilken organisation som krävs. Det leder även till vidgade kunskaper om vad ett arbete kring Hållbar framtid kan innebära.

Vi ser den pedagogiska miljön som en förutsättning för en undersökande och utforskande hållning. Den utmanar, inspirerar och stödjer barnen i deras utforskande, i både större och mindre grupper. Miljö och material arrangeras så att det möjliggör för barnen att vara i ett utforskande över hela dagen. En bidragande faktor till detta är personalens förmåga att lyssna till och hålla fast vid barnens frågor och låta dem påverka miljöns utformning och organisation av dagen. Genom mångfald av kreativt och tillgängligt material som är utformade i stationer/mötesplatser kan barnen gör egna val och inspireras av andra. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och underlag som informerar om och synliggör barns och förskolepersonalens arbete. Pedagogiska dokumentationsarbetet ligger till grund för hur vi övergripande utformar, följer upp och utvecklar verksamheten. Den ligger också till grund för barnens delaktighet i hur personalen organiserar en dag.

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som förskollärare innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål.

Vår välorganiserade dagsstruktur, som utgår från barnens delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbete. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling. Som förskollärare i Nockeby förskolor kommer du att verka i ett sammanhang där vi erbjuder olika mötesplatser och engagerar barnen i lekfulla och lärande utmaningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förskollärarutbildning samt en förskollärarlegitimation alternativt inväntar din legitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.

I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-07-13
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/3698
Kontakt
  • Marie Lindahl, 0850806132
Facklig företrädare
  • Klara Brunskog, 08-508 06 006
Publicerat 2018-05-24
Sista ansökningsdag 2018-06-07
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan