Utbildningsförvaltningen söker arkivarie

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Utbildningsförvaltningen är Stockholms stads största förvaltning. Förvaltningen verkställer utbildningsnämndens beslut gällande kommunal förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, samt skolbarnsomsorg. Ansvaret omfattar också skolhälsovård, elevvård, modersmålsundervisning samt insatser och tjänster för elever i behov av särskilt stöd.

Arbetsplatsbeskrivning
Enheten för arkiv, registratur och förvaltningsservice (ARF) är en specialist- och servicefunktion till förvaltningen och skolorna.

På ARF-enheten arbetar vi med en modern och utåtriktad informationshantering med många kontakter såväl inom förvaltningen som med allmänhet och media. Under 2019 kommer utbildningsförvaltningen gå in i Stockholms stads nya dokument- och ärendehanteringssystem eDok (systemstöd Platina).

Enhetens arkivgrupp består idag av en samordnare, fem arkivarier, två arkivassistenter och en utbildare. Nu söker vi en arkivarie till ett föräldravikariat med start i början/mitten av juni 2018 till 15 augusti 2019.

Arbetsbeskrivning
Som arkivarie ger du service, råd och stöd till centrala förvaltningen, skolorna samt andra myndigheter och allmänheten. Du är ute och besöker skolorna dels för att informera och ge stöd men även för att skapa en kontakt med verksamheterna.

Du ansvarar för att planera och håller i utbildningar och informationsträffar,  besvara förfrågningar, lämnar ut allmänna handlingar och göra sekretessbedömningar. Vidare arbetar du med informationsvärdering samt upprättar och reviderar hanteringsanvisningar. Tunga lyft förekommer i arkivarbetet.

Kvalifikationer
För rollen krävs att du har:

 • en relevant högskoleutbildning med minst 40p/60hp i Arkivvetenskap
 • erfarenhet av att redovisa arkiv enligt allmänna arkivschemat och processorienterad informationsredovisning
 • erfarenhet av informationsvärdering
 • goda kunskaper om OSL och Arkivlagen
 • mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

 • arbetat som arkivarie gärna inom offentlig förvaltning
 • dokumenterad erfarenhet av elektronisk informationshantering och digitalt bevarande
 • erfarenhet av att göra sekretessbedömningar
 • erfarenhet hålla utbildningar i större grupper

Som person är du uppmärksam och tillmötesgående. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Tar ansvar för din uppgift och sätter upp och håller tidsramar. Då rollen innebär att du arbetar i ett team bestående av andra kollegor, ser vi att du arbetar bra med andra människor. Lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du kommer att hålla i utbildningar för chefer och handläggare på skolorna och central förvaltning inom staden vilket sätter krav på att du kan anpassa ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och verksamheten. Handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policyer och riktlinjer. Tar upp kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter eller överordnad.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!

Övrigt
Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare:
http://www.stockholm.se/Arbete/Att-arbeta-i-Stockholms-stad/
https://www.linkedin.com/company/stockholms-stad

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde juni 2018
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/1475
Kontakt
 • Annika Havås, Enhetschef, 08-508 33 841, annika.havas@stockholm.se
 • Linda Gustavsson, HR-konsult, 08-508 11 740, linda.hr.gustavsson@stockholm.se
Facklig företrädare
 • Behiye Arikan, Vision, 08-508 40 782, behiye.arikan@stockholm.se
 • Tibor Muhi, Saco, 070-090 44 48, tibor.muhi@stockholm.se
Publicerat 2018-03-13
Sista ansökningsdag 2018-03-28

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan