Vi söker en registrator med ansvar för GDPR-frågor

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Pk-avd, ARF-enheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning
Utbildningsförvaltningen är Stockholms stads största förvaltning. Utbildningsförvaltningen verkställer utbildningsnämndens beslut gällande kommunal förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, samt skolbarnsomsorg. Ansvaret omfattar också skolhälsovård, elevvård, modersmålsundervisning samt insatser och tjänster för elever i behov av särskilt stöd.

Enheten för arkiv och registratur är en specialist- och servicefunktion till förvaltningen och skolorna. Enheten verkar för att utbildningsförvaltningen har en god offentlighetsstruktur med en rättssäker och effektiv informationshantering till stöd för den pedagogiska verksamheten. I uppdraget ingår att ge råd och stöd i frågor om offentlighet och sekretess, samt utarbeta styrdokument och rutiner för att säkerställa att offentlighetslagstiftningen följs.

Arbetsbeskrivning
Hos oss jobbar vi med en modern och utåtriktad informationshantering med många kontakter såväl inom förvaltningen som med allmänhet och media.

Registraturen är bemannad med en samordnare/dokumentcontroller och sju registratorer. En av våra registratorer går i pension och vi söker nu en ny registrator. I dina arbetsuppgifter som registrator ingår postöppning, klassificering och registrering av handlingar samt att ge service till handläggare, allmänhet, andra myndigheter och andra externa intressenter. Du ska på begäran lämna ut allmänna handlingar och i förekommande fall göra sekretessbedömningar.

Under 2019 kommer utbildningsförvaltningen gå in i Stockholms stads nya dokument- och ärendehanteringssystem eDok (systemstöd Platina). Övergången till eDok kommer att medföra förändrad roll för registratorn vilket ställer krav på god förmåga att samarbeta med arkivarier och handläggare för att ge stöd samt utveckla rutiner och arbetssätt. Du kommer att hålla utbildningar i diarieföring för handläggare.

I tjänsten ingår också att ansvara för registret för anmälningar om hantering av personuppgifter från verksamheterna. Du ska granska och göra juridiska bedömningar av anmälningarna utifrån GDPR. Som systemstöd finns Draft-it.

Du kommer även att vara GDPR-kontaktombud för personal och kompetensförsörjningsavdelningen vilket innebär att du informerar, ger stöd och råd till avdelningens medarbetare. Du kommer arbeta nära dataskyddsombudet som har huvudansvar för GDPR.

Kvalifikationer
Vi ser att du har:

 • Högskoleutbildning för registratorer, arkiv- och informationsvetenskap eller annan som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • Vana att arbeta med informationshantering, t.ex. som registrator eller arkivarie
 • God kunskap om offentlighetslagstiftning och PuL
 • Mycket goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt

Vi ser gärna att du har:

 • Kunskaper om GDPR
 • Erfarenhet av förberedelsearbete med GDPR, arbetat som PuL-ombud och med sekretessfrågor
 • Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation

Vid intervju kommer vi lägga stort vikt vid följande kompetenser:
Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare. Planerar, prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du arbetar bra med andra människor, lyssnar, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstagande och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare:
http://www.stockholm.se/Arbete/Att-arbeta-i-Stockholms-stad/
https://www.linkedin.com/company/stockholms-stad

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/830
Kontakt
 • Annika Havås, Enhetschef , 08-508 33 841
 • Linda Gustavsson, HR-konsult , 08-508 11 740
Facklig företrädare
 • Arikan Behiye, Vision, 08-50840782, behiye.arikan@stockholm.se
 • Camilla Grön, DIK, 08-466 24 00, camilla.gron@dik.se
Publicerat 2018-02-12
Sista ansökningsdag 2018-02-26

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan