Biträdande rektor F-6 till Höglandsskolan

Stockholms stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Höglandsskolan är en ganska liten, trivsam och trevlig F-9 skola med ca 480 elever och ca 65 personal. Vi har en årskurs i varje i F-3 och tvåparallellt i årskurs 4-9, samt fritidshem för F-3 och mellanklubb för 4-6. Skolan har höga resultat, högt söktryck på tillgängliga platser och eleverna uttrycker att de är stolta över sin skola och att de trivs på den. Personalgruppen är duktig och engagerad och på skolan är det trevlig stämning. Skolan ligger på kullen vid Höglandstorget med villaområde och naturområden inpå knuten samt nära till kommunikationer.

Höglandsskolan grundades 1931 som en privat skola med en pedagogisk vision och estetisk profil som skolan har än idag. Visionen anför, Eleven i centrum, Kunskap grundad på förståelse och Allsidig utveckling vilket fortfarande genomsyrar skolans arbete. Under läsåret uppmärksammar vi skolans historiska ursprung med olika traditioner ofta med inslag från de estetiska ämnena. Ett av dessa inslag är att varje klass i framför en föreställning för alla på hela skolan inklusive klassens föräldrar en gång per läsår, detta kallar vi Samling. Detta arbetssätt skapar positiva mötena mellan eleverna i de olika åldrarna och gagnar en trygg, stimulerande och kreativ miljö för elevernas allsidiga utveckling som vi är måna om. Vi har ett väl förankrat elevhälso- och trygghetsarbete vilket skapar trivsel, trygghet och studiero för eleverna. På skolan arbetar vi för att behålla och utveckla skolans öppna, trivsamma och förtroendefulla klimat.

Höglandsskolan är sedan många år tillbaka en kommunal skola i Stockholm stad.

Vi arbetar med kollegialt lärande och under nästa läsår kommer alla lärare att delta i läslyftet som leds av skolans förstelärare. Till detta arbete kommer vi även att koppla vårt utvecklingsarbete med digitalisering.

Skolans ledningsgrupp består av, rektor, två biträdande rektorer, F-6 och 7-9, den administrativa chefen och skolsekreteraren.

Ledningsgruppen arbetar som ett team och tar gemensamt ansvar för hela verksamheten, men var och en har sitt specifika ansvarsområde och rektor har det yttersta ansvaret. Ledningsgruppen är en god tillgång där vi har ett nära samarbete, hjälper varandra, bollar idéer och förslag när det behövs innan beslut fattas.

De två biträdande rektorerna har också ett nära samarbete då en del av ansvarsområdena vävs samman.

Nu söker vi en biträdande rektor till F-6 laget inklusive fritids och fritidsklubb som är med och aktivt driver den pedagogiska utvecklingen framåt.

Arbetsbeskrivning

Du ansvarar för F-6 laget inklusive fritids och fritidsklubb och har personalansvar för lärare och den pedagogiska personalen. I personalansvaret ingår bland annat medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabsamtal, samt organisationsplanering för arbetslagen. Du ansvarar för den pedagogiska utvecklingen och att den drivs framåt både inom skola, fritids och mellanklubben. Tillsammans med specialpedagog och lärarna arbetar du med elevhälsa samt deltar i elevhälsoteamet. I det pedagogiska ledarskapet ingår även verksamhetsbesök samt deltagande i och ibland ledande av arbetslagens möten eller pedagogiska forum. Du leder några av skolans elevråd.

Du ingår i och är aktiv i skolans ledningsgrupp där vi arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet, strategiska planeringar och beslut samt säkerställer att verksamheten styr mot uppsatta mål både verksamhets- och ekonomimål. Du är med och förbereder och tar fram de planer som ska upprättas eller revideras samt deltar i arbetsmiljöarbetet. Du deltar i SVG, samverkansgrupp, APT arbetsplatsträff, samt ytterligare ledarskap i pedagogisk grupp kan förekomma.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta som biträdande rektor. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med fritidshemmets pedagogiska utveckling och dess samarbete med skolan.

Du är tydlig i ditt ledarskap, lyhörd, har god förmåga till kommunikation och dialog samt har lätt för att bygga förtroende. Du kan leda processer, är strukturerad och organiserad samt duktig på att formulera handlingar och planer på det som kommit fram i pedagogiska processer.

Du tar ansvar för dina arbetsuppdrag och följer upp dem tills de är slutförda samt ansvarar för den återkoppling som behövs. Du är flexibel och klarar av att ha många saker på gång samt kan växla perspektiv, prioritera och lägga fokus där det bäst behövs. Du är lösningsinriktad och prestigelös och har alltid verksamhetens bästa i fokus. Du har lätt för att samarbeta likväl som du kan arbeta självständigt.

Du har erfarenhet av elevhälsoarbete, värdegrundsarbete, samt att leda pedagogiska processer.

Du har erfarenhet av ledningsuppdrag med personalansvar och har arbetat som lärare i F-6.

Du är väl insatt i den reviderade läroplanen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-08-02
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm, Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/3631
Kontakt
  • Sandie Sandqvist, 08-508 43204
  • Martin Renhorn, 0850843202
Facklig företrädare
  • Lena Eklund-Jakobsson, Lärarförbundet, 073-7149651
  • Kjell Sjöberg, Sveriges skolledarförbund, , 076-825 25 83
Publicerat 2017-05-17
Sista ansökningsdag 2017-05-31
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan

Logga in och sök jobbet