Förstelärare i matematik till Mariehällsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Mariehällsskolan 

Mariehällsskolan öppnades 2014 i det nybyggda området Annedal i Bromma. Skolan har idag ca. 600 elever i åk F-6. På Mariehällsskolan arbetar personal som är mycket engagerade och drivna med ett genuint fokus på elevernas lärande.
Vi brinner för skolutveckling och söker dig som vill vara delaktig i att tillsammans med kollegorna utveckla vår fina skola. Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna och positiva kollegor, en nästintill nybyggd skola med ljusa och ändamålsenliga lokaler, där eleverna har möjlighet att lära med egna digitala enheter (1:1). Vi har ett starkt elevhälsoteam som arbetar förebyggande tillsammans med kollegiet för att göra undervisning och utbildning tillgänglig för alla elever.
Vi erbjuder stora möjligheter att bidra till vår utveckling av undervisningen. De kommande åren lägger vi särskilt stor vikt vid tillgänglig lärmiljö och digitalisering av undervisningen.  

Arbetsbeskrivning

Du planerar, genomför och utvärderar undervisning i årskurs 4-6 i matematik samt ytterligare något teoretiskt ämne. Du ingår i ett arbetslag där lärare, specialpedagoger och fritidspersonal arbetar tillsammans kring våra elever. Du är mentor för en av våra klasser på mellanstadiet i den årskurs där du i huvudsak undervisar. Som förstelärare bidrar du till hela skolans utveckling enligt nedan samt specifikt för att utveckla matematikundervisningen på hela skolan.  

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare som genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Du uppfyller Skolverkets krav för förstelärare.

Du ska även ha uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare enligt utbildningsnämndens beslut. 
Genom systematisk och strukturerad dokumentation visat att du

 • har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat
 • kan synliggöra elevernas lärande och resultat
 • har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling
 • skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
 • utvecklar din praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling

Uppdraget innebär på Mariehällsskolan att du har ett kvalificerat didaktiskt uppdrag som  innebär hög kompetens inom läraruppdragets samtliga delar (undervisning, planering, bedömning, utvärdering, läroplanskunskap, ledarskap, elevhälsouppdraget) samt en inkluderande elevsyn. Vidare ansvarar du för att

 • driva skolutveckling i enlighet med skolans uppsatta mål genom att samarbeta med övriga förstelärare och ledningen på skolan
 • utveckla en lärande organisation där du är beredd att dela med dig och bjuda in till klassrumsbesök och didaktiska diskussioner
 • aktivt bygga kollegiet genom att bevaka att hela verksamhetens behov och möjligheter tas tillvara 
 • vara förebild i samarbete med kollegor och skolledning så att du bidrar till att skolans processer utvecklas  

Vi vill att du är behörig i matematik i åk 1-6 samt ytterligare något/några av de teoretiska ämnena i åk 4-6.  Meriterande är om du har behörighet i matematik upp till åk 9 samt erfarenhet av att leda och driva kollegialt utvecklingsarbete inom matematik.

Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld erbjuda en utvecklingsorienterad arbetsplats där vi systematiskt arbetar med förbättringar och kvalitet. 

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Dienstverband Vast dienstverband
Omvang functie Fulltime
Indiensttreding 7 januari 2020
Aantal vacatures 1
Uren 100%
Plaats Bromma
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2019/5343
Contact
 • Johanna Stjernlöf , 076-123 27 72
 • Elisabeth Österman, 08 - 508 326 75
Vakbondsvertegenwoordiger
 • Caroline Innergård, Lärarförbundet, 08-50832700
Gepubliceerd 07-09-2019
Uiterste datum 21-09-2019
Legitimatie-eis
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan