Biträdande enhetschef Fritid

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Social omsorg barn och unga

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.

Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Arbetsplatsbeskrivning

Avdelningen för Social omsorg - barn och ungdom omfattar förutom enheten för Förebyggande arbete, Mottagningsenhet, Utredningsenhet, Öppenvård, Familjerätten och Familjevården.

Enheten för förebyggande arbete är en nyinrättad enhet som innefattar följande verksamheter; Fritid, Öppna förskolan med introduktionsförskola och Prevention/tidigt stöd, där fältassistenter, föräldramottagning samt ungdomsmottagning ingår. Vårt uppdrag är att arbeta främjande, uppsökande och förebyggande med barn, ungdomar och deras familjer. Enheten leds av enhetschef tillsammans med fyra biträdande enhetschefer.

Till verksamhetsområdet Fritid söker vi nu ytterligare en biträdande enhetschef.  Då enheten är nyinrättad söker vi någon som vill vara med och forma och utveckla enheten utifrån ett helhetsperspektiv.

Inom Fritid finns åtta fritidsgårdar och fem parklekar. Fritidsgårdarnas verksamhet vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-18 år. Målet för verksamheten är att främja ungdomars utveckling, genom en aktiv och trygg fritid. Parklekarna bedriver verksamhet för att främja barns rätt till lek, rörelse och idrott. Verksamheten bedrivs främst utomhus och riktar sig först och främst till åldrarna 7-12 år som inte går på fritids, men också till besökare i alla åldrar, ung som gammal.

Dina arbetsuppgifter

Som biträdande enhetschef ska du driva, utveckla och följa upp verksamheten. Du arbetsleder föreståndare och, tillsammans med dem, övrig personal. Du har ett visst personalansvar vilket innebär att du håller i medarbetarsamtal och lönesamtal samt administrerar i lönesystemet. Tillsammans med enhetschef ansvarar du för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för att upprätthålla en trygg och bra arbetsmiljö. Du tillsammans med den andra biträdande enhetschefen inom Fritid ansvarar för planering av verksamhetsinnehåll och schemaläggning. Det görs utifrån ett helhetsperspektiv och tillsammans med föreståndarna som finns på respektive verksamhet. Du ansvarar för marknadsföring och information om verksamheten, internt inom förvaltningen och externt till målgruppen och samverkanspartners.

Du rapporterar till enhetschef och sitter med i enhetens ledningsgrupp. Ni tar gemensamt ett helhetsansvar för enhetens uppdrag. Samverkan internt och externt med socialtjänst, skola, polis, civilsamhälle med flera är en viktig del i uppdraget.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • högskoleutbildning med relevant inriktning inom fritid, kultur eller socialt arbete med unga, alternativt har utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • erfarenhet av att ha lett verksamhet och arbetsgrupper med goda resultat
 • erfarenhet av pedagogiskt arbete med ungdomar inom öppen verksamhet som tillexempel fritidsgårdar
 • kunskap om vad som är skyddande och främjande för barn och ungas utveckling, risk- och skyddsfaktorer och hur den tillämpas i verksamhetsplaneringen, samt vara insatt i kunskapsläget om bra och trygg fritid.

Det är meriterande om du har:

 • tidigare chefserfarenhet
 • utbildning inom preventionsarbete, ledarskap och coachande arbetssätt.

Vid intervjun kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser: Som biträdande enhetschef är du trygg och stabil i ledarrollen. Din ledarstil grundar sig i tydlighet, struktur och stabilitet. Vidare har du god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du coachar och motiverar medarbetarna mot uppställda mål. Du har en helhetssyn och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Vi förväntar oss att du självständigt kan driva och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare är du relationsskapande och har lätt för att samarbeta med andra. Det är av stor betydelse att du kan bemöta olika typer av människor med respekt kombinerat med ett intresse att arbeta i ett mångkulturellt område. Du är väl förankrad i mänskliga rättigheter, normkritik, barnkonventionen och alla människors lika värde.

Vi erbjuder

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Du har möjlighet att köpa årskort på stadens simhallar till rabatterat pris. På förvaltningen finns elbilar och elcyklar till förfogande i tjänsten.

Övrigt

Arbete kvällar och helger förekommer.

För denna anställning tillämpar vi lämplighetsprövning och kommer att begära utdrag ur polisens belastningsregister innan tillsättning. Eftersom handläggningstiden är lång ber vi dig att redan nu begära ett registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg via polisens hemsida.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.

Dienstverband Vast dienstverband
Omvang functie Fulltime
Indiensttreding Enligt överenskommelse
Aantal vacatures 1
Uren 100%
Plaats Enskede Årsta Vantör
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2020/1557
Contact
 • Jenny Bertvall, Enhetschef, 08-508 20 719
 • Anna Nordahl, Rekryteringskonsult, 08-508 11 734
Vakbondsvertegenwoordiger
 • Anne Sulkanen, Kommunal, 076-825 43 05
 • Daniel Knudsen, SSR, 08-508 14 675
 • Eva Fagerhem, Vision, 08-508 201 14
 • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-129 07 50
Gepubliceerd 08-04-2020
Uiterste datum 22-04-2020

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan