Rektor till Konradsbergsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att skicklig personal på skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas, och att skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Är du den rektor som vi nu söker till Konradsbergsskolan? 

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. 

Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam utan har tillgång till ett stort antal stödfunktioner vid central förvaltning. 

Konradsbergsskolan ligger på Campus Konradsberg och är under uppbyggnad. Nästa år kommer skolan att ha årskurserna 4-8 och CSI (Centrala grupper med särskild inriktning) Konradsberg har åk 1-6. Det finns även ett fritidshem för CSI samt en fritidsklubb. Konradsbergsskolan har arbetslagsledare och biträdande rektorer med funktioner istället för stadieindelning. Organisationen bygger på välfungerande strukturer där elevhälsoteam, ämneslag, arbetslag, ledningsgrupp och chefsgrupp samverkar gemensamt med mötestider varje vecka. En tydlig återkoppling sker mellan grupperna genom inarbetade mötesstrukturer. Personalgruppen har hög specialpedagogisk kompetens och all personal har kompetensutvecklats i UDL (Universal design för lärande).

Rektor på Konradsberg har som uppdrag att utveckla en ny skolenhet samt samverka med andra huvudmän på ett campus där elever med olika årskurser går. Du ska fortsätta utveckla UDL och arbetet kring implementering med digitalt lärande samt verka för att alla elever inkluderas i skolans verksamhet. 

Sökande är en trygg och tydlig ledare, har god kommunikativ förmåga och kan möta yttre krav. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. 

Du ska ha högskoleutbildning med pedagogisk inriktning, skolledarerfarenhet från grundskola och genomgått rektorsprogrammet. Du ska ha kunskap om att leda en skola på vetenskaplig grund och vara väl förtrogen med LGR 11, skolans regelverk samt systematiskt kvalitetsarbete. Önskvärt är specialpedagogisk kompetens. Meriterande är erfarenhet från kommunal skola och samverkan med andra myndigheter samt kunskap om olika skolformer. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

Dienstverband Vast dienstverband
Omvang functie Fulltime
Indiensttreding Enligt överenskommelse
Aantal vacatures 1
Uren 100%
Plaats Stockholm
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2019/167
Contact
  • Gunnar Wohlin, grundskolechef, 08-50833043
  • Michael Martinson, chefrekryterare, 08-50833015
Vakbondsvertegenwoordiger
  • Kjell Sjöberg, Sveriges skolledarförbund, 076-8252583
  • Olle Pettersson, Lärarförbundet, 076-1221743
  • Ragnar Sjölander, LR, 070-7601930
Gepubliceerd 10-01-2019
Uiterste datum 27-01-2019
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan