Vi söker en engagerad lärare i MA/NO till mellanstadiet

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

I Stockholms innerstad ligger Matteusskolan som är en anrik F-9-skola med grundsärskola. Vårt uppdrag är att förbereda och träna eleverna till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. Vi tar sikte på framtiden genom att lägga grunden via läroplanernas uppdrag och ämnesspecifika förmågor. Vi tar hänsyn till och utvecklas mot Stockholm stads vision om ett Stockholm för alla samtidigt som vi siktar än längre och högre genom vår egen vision om ”Vingar som bär för framtiden”.

Matteusskolans vision ”Vingar som bär för framtiden” innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss. Vi arbetar mot uppdraget genom att våga pröva och genom att systematiskt utvärdera och lära av varandra. Vi värdesätter det kollegiala lärandet och lägger mycket tid på nätverk, omvärldsbevakning och tid för gemensamt arbete. I varje möte med eleverna har vi höga förväntningar, skapar förtroendefulla relationer, stärker elevernas självkänsla och låter varje individ utvecklas för att få vara sig själva.

Vår slogan, ”Kunskap är makt” är hämtat från inskriptionen över skolans huvudentré. För oss symboliserar ”Kunskap är makt” individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Under sin studietid hos oss på Matteusskolan får eleven träna på och utveckla kunskaper och förmågor som ge dem makt över sitt eget liv.

Läs mer på https://matteusskolan.stockholm.se


Arbetsbeskrivning

Vi söker nu engagerade lärare i matematik och NO till vårt mellanstadium. Tjänsten är en vissanställningar på heltid vårterminen -20. Vi söker dig som är lösningsinriktad och positiv och som har eleven i fokus. Du bör vara en tydlig ledare i klassrummet med god förmåga att skapa bra relationer med eleverna. I rollen som lärare på Matteusskolan är det din uppgift att motivera och ge varje elev möjlighet att utvecklas för att nå sin fulla potential.

Det nära samarbetet som finns mellan klasserna och lärarna på skolan gör att vi söker dig som vill och trivs med att samarbeta med andra. När det gäller utvecklingen av ämnesundervisningen kommer du samarbeta med två andra engagerade MA/NO-lärare i mellanstadiet. I tjänsten ingår mentorskap för elever i årskurs 5 och runt eleverna i årskursen finns det tre andra ämneslärare att samarbeta med.  
 
Kvalifikationer

Vi söker dig som:

 • har fått din lärarlegitimation och som är behörig att undervisa i matematik och NO i mellanstadiet.
 • visar goda ledaregenskaper och har en god förmåga att kommunicera och att skapa positiva relationer med elever och föräldrar och därigenom skapa trygghet och ordning i klasserna.
 • har höga och positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • brinner för pedagogisk utveckling tillsammans med dina kollegor samt är kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.


Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Dienstverband Tijdelijk dienstverband 3-6 maanden
Omvang functie Fulltime
Indiensttreding 190812
Aantal vacatures 1
Uren 100
Plaats Stockholm
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2019/6415
Contact
 • Katja Felvin, 08-508 44 156
Vakbondsvertegenwoordiger
 • Lise-Lotte Liljedal (Lärarförbundet), 076-12 44 466
 • Anders Bromarf (Lärarnas riksförbund), 076-12 42 697
Gepubliceerd 14-11-2019
Uiterste datum 29-11-2019
Legitimatie-eis
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan