Nya Elementar söker en förskollärare till grundsärskolan åk F-1

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Nya Elementar är en kommunal F-9 skola som ligger i Bromma. Idag går det 900 elever på skolan, som renoverades 1999 och under kommande läsår kommer att byggas ut för att kunna ta emot flera elever. Närheten till naturen och stadens centrum gör skolans läge mycket attraktivt.


Vår verksamhet består av F-9 grundskola, grundsärskola och särskild undervisningsgrupp. Nya Elementars vision är: "På Nya Elementar ska varje elev trivas, känna sig accepterad samt acceptera andra".


För att bättre kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration har vi på Nya Elementar sett till att vi har likvärdig tillgång till digitala verktyg och insatser för kompetensutveckling för elever och personal genom att:


- bygga ut skolans infrastruktur b l a genom en dubblering av accesspunkter i våra lokaler
- en/två elever i F-3 och grundsärskolan har en iPad
- varje elev i åk 4-9 har en dator
Syftet är att nå en högre måluppfyllelse hos eleverna och särskilt gynna elever i behov av särskilt stöd.

På Nya Elementar tillhör alla medarbetare ett arbetslag. Vår styrka är vårt arbetslagsöverskridande kollegiala lärande. På skolan finns flera skolutvecklingsgrupper (t.ex. IKT, FoU-projekt) som driver det kollegiala lärandet genom att organisera föreläsningar, workshops, teachmeets mm. för skolans personal.
Här kan du läsa mera: http://nyaelementar.stockholm.se/

Vi söker nu en förskollärare som kan arbeta med oss på grundsärskolan och vill arbeta utifrån ett tydligt elevfokus.

Du har en generös inställning till det kollegiala lärandet och ett starkt intresse för ett datalogiskt tänkande vilket innebär att handleda eleverna till att använda sin dator/iPad som en resurs för att nå ännu högre kunskapsutveckling i sitt lärande. Egenskaper som är meriterande är samarbetsförmåga, initiativförmåga, förändringsbenägenhet, helhetstänkande och intresse för det datalogiska tänkandet.

Som lärare på Nya Elementar ska du vara en tydlig ledare i klassrummet, ha en förmåga att skapa ett bra klassrumsklimat samt ha en utvecklingsbenägen syn på lärande där du lyckas få med dig eleverna.

På grundsärskolan har vi både elever som läser ämnen och elever som läser ämnesområden. Till detta arbetslag söker vi nu en engagerad förskollärare som ska arbeta med övriga lärare, specialpedagoger, barnskötare och elevassistenter i ett sammansvetsat team.

Arbetslaget leds av en egen biträdande rektor.

Arbetsuppgifter

Du är ansvarsfull och drivande med god förmåga att strukturera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du har god förmåga att leda och motivera andra och skapar engagemang och delaktighet. Du har ett positivt förhållningssätt och en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap utifrån sina olika förutsättningar. Du trivs med att samarbeta med andra och kommunicerar på ett tydligt och lyhört sätt. Du har alltid barnets bästa i fokus och har lätt för att samverka och nå ut med ditt budskap till såväl kollegor som barn och föräldrar.

Tjänsten omfattar både skolverksamhet och arbete i fritidshemsverksamheten för elever i årskurs F-3.

Kvalifikationer 

Vi söker dig som vill arbeta utifrån ett tydligt elevfokus, har en generös inställning till det kollegiala lärandet och ett starkt intresse för ett datalogiskt tänkande dvs handleda eleverna så att de kan använda sin dator/iPad som en resurs för att nå ännu högre kunskapsutveckling då de arbetar med skolarbete.

Egenskaper som är meriterande är samarbetsförmåga, initiativförmåga, förändringsbenägenhet, helhetstänkande, intresse för det datalogiska tänkandet och brinner för att arbeta med elever med särskilt stöd.

Som lärare på Nya Elementar ska du vara en tydlig ledare i klassrummet, ha en förmåga att skapa ett bra klassrumsklimat samt ha en utvecklingsbenägen syn på lärande där du lyckas få med dig eleverna.

Det är meriterande om du har utbildning i TAKK

Vi ger dig möjlighet att växa och göra karriär
Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet till både handledning och coachning. Vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling. Läs mer på http://pedagogstockholm.se

Du som är nyexaminerad lärare skapar tillsammans med skolans rektor och din mentor en plan för introduktionsperioden.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Dienstverband Vast dienstverband
Omvang functie Fulltime
Aantal vacatures 1
Uren Heltid
Plaats Bromma
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2018/4238
Contact
  • Malin Löwdin Bitr.Rektor, 0850807722
Gepubliceerd 12-06-2018
Uiterste datum 29-06-2018
Legitimatie-eis
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan