Förskollärare till Sofia förskolor på Södermalm

Södermalm SDF, Sofia förskolor

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Vi söker förskollärare till Sofia förskolor, en enhet med fyra förskolor som ligger i Vitabergsparkens fantastiska naturområde. Vi har olika forum för pedagogiska träffar, bland annat reflektionsmöten och lärgrupper. Vi har reflektionstid både individuellt och i arbetslaget, utvärderingsdagar, intern och extern fortbildning. Under 2017 har vi genomfört en intern satsning för att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation, pedagogiska miljöer och IKT på alla enhetens förskolor.

Arbetsuppgifter

Du ansvarar för att planera, leda, följa upp och utvärdera det pedagogiska arbetet med dina kollegor enligt mål och riktlinjer i LpFö, skollag, verksamhetsplan och övriga styrdokument. Du ansvarar även för en bra föräldrasamverkan. Vi lägger stor vikt på barns, medarbetares och föräldrars delaktighet. Vi vill att du tillsammans med oss vidareutvecklar det utforskande och reflekterande arbetssättet. Du ser den pedagogiska miljön som föränderlig och som ett stöd för barnens kreativitet och lekfulla lärande. Du deltar aktivt i arbetet med enhetens systematiska kvalitetsarbete och du vill vidareutvecklas tillsammans med oss.

Kvalifikationer

Du är legitimerad förskollärare och har kunskaper om och erfarenhet av pedagogisk dokumentation samt ser reflektion som ett sätt att utveckla och utvärdera innehållet i förskolan.

Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete som förskollärare. Tar ansvar för att leda och driva verksamhetens utveckling tillsammans med kollegor i arbetslaget och på förskolan.

Du bidrar till ett utforskande arbetssätt med barnen och lyssnar till och uppmuntrar våra barn att komma med många idéer, hitta lösningar, stödja varandra och ha roligt tillsammans.

Du arbetar för en kultur av delaktighet och ömsesidigt lärande mellan alla involverade, barn, personal och familjer på förskolan.

Du har goda kunskaper om ett inkluderande och normkritiskt tänkande. Har goda kunskaper i IKT. Ser varje vårdnadshavare och familj som en viktig resurs och samarbetspartner för sitt barn och förskolan. Förstår betydelsen av att använda pedagogisk dokumentation kontinuerligt för reflektion och lärande

Förmåner

Goda friskvårdsmöjligheter - Förvaltningen har ett aktivt friskvårdsarbete, med friskvårdsbidrag på 1000:-/år samt en friskvårdstimme/vecka, möjlighet att köpa mycket förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Dienstverband Vast dienstverband
Omvang functie Fulltime
Aantal vacatures 1
Uren 100%
Plaats Södermalm
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2018/3376
Contact
  • Marianne Nolberger, Förskolechef, 08-50812175
Vakbondsvertegenwoordiger
  • forskola@stockholm.lararforbundet.se, 08 508 00 000
  • Fredrik Kahn. Lärarförbundet, 08/508 15 808
Gepubliceerd 12-11-2018
Uiterste datum 26-11-2018
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan