Hagsätra förskoleenhet söker en utvecklingsinriktad biträdande förskolechef

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Förskola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.

Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande.

Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Utbyggnaden av vårt stadsdelsområde kräver ett innovativt nytänkande och bjuder på många intressanta utmaningar och möjligheter till att bidra till utvecklingen i förskolan för rätt person.

Arbetsplatsbeskrivning

Hagsätra förskoleenhet är en nystartad enhet som består av de fem förskolorna Kosmos, Skogstjärnan, Snesen, Lillskogen och Paletten som alla ligger nära varandra i Hagsätra. Förskolorna ligger i ett område med en fantastisk mångfald och närhet till natur och fina utemiljöer. Förskolorna har 2-5 avdelningar vardera och inom enheten finns totalt 280 barn. Vi är ca 70 medarbetare inklusive förskolechef, biträdande förskolechef, pedagogisk utvecklingsledare samt administratör.

Nu söker vi en biträdande förskolechef som vill vara en del av vår spännande utvecklingsresa!

Vi är i uppbyggnadsfasen av vår verksamhet och arbetar för att alla våra förskolor ska vara likvärdiga och hålla hög kvalitet. Vi utgår från förskolans läroplan och använder oss av ett utforskande arbetssätt för att skapa en mötesplats för det livslånga lärandet. Det innebär bland annat att verksamheten bygger på ett arbetssätt som är språk, tanke och kunskapsutvecklande och genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt. Målet är att ge barnen optimala förutsättningar att utvecklas i en trygg och utmanande miljö, få möjligheter att skapa goda kamratrelationer och möta engagerade pedagoger.

Vi erbjuder dig

Du får stora möjligheter till påverkan genom att få vara med med från början i uppbyggnaden av en ny förskoleenhet. Ditt uppdrag är att tillsammans med förskolechef och pedagogisk utvecklingsledare leda och utveckla Hagsätra förskoleenhet mot uppställda mål utifrån läroplan och gällande styrdokument.

Som biträdande förskolechef har du personalansvar för en grupp medarbetare. Du har även arbetsmiljöansvar samt handleder arbetslag/enskilda medarbetare. Du ingår i ledningsgrupp bestående av förskolechef och pedagogisk utvecklingsledare och tillsammans skapar ni goda förutsättningar till att alla medarebetare görs delaktiga i arbetet att skapa en stabil organisation med en gemensam värdegrund och pedagogisk plattform. Det finns bland annat planer på att starta ett gemensamt nätverksforum med en gemensam mötesplats för alla förskolor i området.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning erbjuder centrala stödfunktioner inom, bland annat, HR och ekonomi och har en nyinrättad stödgrupp bestående av en språkpedagog samt tre specialpedagoger som finns tillgängliga för samtliga förskolenheter inom stadsdelen.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare eller lärare mot yngre åldrar. Du har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, goda kunskaper om pedagogisk dokumentation och är väl förtrogen med förskolans styrdokument. Du har ledarerfarenhet från förskola sen tidigare och gärna som biträdande förskolechef i ett mångkulturellt område. Du behöver också ha goda it-kunskaper då enheten står inför införandet av skolplattformen. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är en förutsättning.

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av att ha arbetat i system som LISA, ILS, Agresso
  • Kompetens och erfarenhet av arbete flerspråkiga barn och familjer
  • Kompetens inom pedagogisk dokumentation och ett utforskande arbetssät
  • Erfarenhet från kommunal verksamhet samt att du har genomgått ledarskapsutbildning
  • Erfarenhet av fackligt arbete – arbetsmiljö - arbetsrätt

I din yrkesroll är du en positiv, engagerad och entuiasmerande kollega och ledare. Du har god förmåga att samverka på ett förtroendefullt sätt med barn, vårdnadshavare, medarbetare och ledning. Du ser möjligheter i förändringar och har god förmåga att tänka nytt och utifrån olika perspektiv. Du behåller ditt lugn i pressade situationer, fokuserar på rätt saker och har god förmåga att prioritera och sortera. Du trivs med att vara en del av ett team och har god förmåga att kommunicera på ett lyhört och tydligt sätt. Du har ett närvarande och coachande ledarskap och drivs av att se andra växa och utvecklas mot uppsatta mål.

Känner du igen dig i ovanstående beskrivning är du varmt välkommen med din ansökan!

Observera att vi kommer göra ett löpande urval, vänta därför inte med din ansökan.

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Dienstverband Vast dienstverband
Omvang functie Fulltime
Aantal vacatures 1
Uren 100 %
Plaats Söderort
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2018/676
Contact
  • Gunilla Dahl, HR-konsult, 08-508 11 738
  • Helene Eriksson, Förskolechef, 08-508 20 260
Vakbondsvertegenwoordiger
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-129 07 50
  • Pernilla Pettersson, Lärarförbundet, pernilla.pettersson@stockholm.se
  • Eva Fagerhem, Vision, 08-508 20 114
Gepubliceerd 02-02-2018
Uiterste datum 16-02-2018
Legitimatie-eis
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan