Grundskolechef Rinkeby/Kista och Norrmalm

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Pk-avd, KFE-enheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att skickliga medarbetare på skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas, och att skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Vill du som vi så kanske du är den grundskolechef som vi nu söker?  

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

 

UPPDRAGET

De kommunala grundskolorna är uppdelade i sju områden med varsin grundskolechef. Som grundskolechef ingår du i stadens ledningsgrupp för grundskolan vars övergripande uppdrag är att säkerställa att elever i Stockholms stads kommunala grundskolor, förskoleklasser, fritidshem och grundsärskolor får en likvärdig utbildning av god kvalité i alla delar av staden. Med detta följer ansvar att verka för en helhetssyn beträffande stadens skolverksamhet. Särskilt fokus ska riktas mot utveckling av elevhälsa, att motverka segregation samt öka digitaliseringen på våra skolor,

Till grundskolechefens viktigaste uppgifter hör att:

 • arbeta i grundskolans ledningsgrupp och utifrån ansvarsområde och kompetens bidra till helhetens bästa
 • vara chef för rektorer
 • följa upp de enskilda skolornas arbete och utveckling samt säkerställa stöd till hjälp för skolornas genomförande av uppdraget
 • säkerställa implementering av riktlinjer, policys och handlingsplaner
 • ansvara för strategisk planering och initiering av nybyggnation respektive avveckling av skollokaler
 • samverka med rektorer, chefer och medarbetare på andra avdelningar samt olika externa samarbetsparter; stadsdelsförvaltning, socialtjänst, polis, landsting och lokal aktörer

 

FÖRVÄNTNINGAR

Vi söker en ledare som drivs av en vilja att ständigt förbättra verksamheten. Förutom ett genuint intresse för den pedagogiska utvecklingen ska du ha ett engagemang i de framtida utmaningarna inom ramen för Ett Stockholm som håller samman, vilket innefattar förbättrade skolresultat, lika möjligheter att uppnå kunskapsmålen samt systematiskt förbättringsarbete som stärker lärandet i hela organisationen. Det växande Stockholm innebär även ett stort engagemang för både kompetens- och lokalförsörjning.  

För att lyckas i rollen behöver du ha en god förståelse för det svenska skolsystemet och flerårig erfarenhet av att leda personal inom skolområdet och gärna som chef över andra chefer. Du har en förmåga att fatta kloka beslut i komplexa situationer där helhetssyn och skapande av långsiktiga goda lösningar är av största vikt. Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga och som kan engagera medarbetare. 

Som chef över 19 rektorer är det viktigt att du känner dig bekväm i en ledarroll där du koordinerar och coachar andra. Du arbetar aktivt för att stärka samverkan mellan grundskolechefer, rektorer och skolor. Genom regelbundna verksamhetsbesök håller du dig uppdaterad kring skolornas behov, framgångar och utmaningar för ett meningsfullt utbyte.  

Vi ser gärna sökande som arbetat med kultur- och mångfaldsfrågor samt att utveckla digitalisering i skolan. Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
Referansenummer 2018/600
Kontakt
 • Inger Pripp, grundskoledirektör, 08-50833906
 • Michael Martinson, chefrekryterare, 08-50833015
Tillitsvalgt
 • Kjell Sjöberg, Sveriges skolledarförbund, 076-8252583
 • Olle Pettersson, Lärarförbundet, 076-1221743
 • Ragnar Sjölander, LR, 070-7601930
Publisert 26.01.2018
Søknadsfrist 18.02.2018
Utdanningskrav

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan