Grundskollärare/specialpedagog åk 1-7, SV, EN

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Rålambshov/Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola. Skolan har ett treparallelligt mellanstadium på Konradsberg som hösten 2018 kommer att bygga på med ett högstadium. I Rålambshovsskolans lokaler planeras ett åttaparallelligt högstadium. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också två CSI-grupper, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1-6 respektive 6-9. Rålambshov/Konradsbergsskolan växer snabbt, elevantalet har ökat det senaste året och det ställer ytterligare krav på organisation och kompetens. Skolledningen består av rektor och fyra biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat. Som teknikskola vill vi väcka nyfikenhet, upptäckarglädje och skaparlust till teknik. Vi vill öka elevernas förståelse för att teknik finns överallt omkring oss i samhället. Teknik är något vi möter dagligen i många olika situationer utan att vi tänker på det. Vi vill lyfta fram tekniken som ett naturligt inslag i vardagen för att få eleverna att närma sig teknik. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Skolgården, som gränsar till Rålambshovsparken, ger möjlighet till både idrottsaktiviteter och social samvaro. Skolans bibliotek är bemannat med bibliotekarie på heltid och en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. På Rålambshovsskolan arbetar två fritidsledare och på Konradsbergsskolan finns en fritidsklubb. De organiserar skolans rast- och rörelseaktivitet. CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1-6. På Rålambshov/Konradsbergsskolan lägger vi stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Teamet består av rektor, biträdande rektorer, skolpsykolog, skolläkare, specialpedagog/speciallärare, skolsköterskor, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående under ledning av specialpedagog/speciallärare som är knuten till arbetslaget. Specialpedagogen/specialläraren tar sedan med sig informationen till elevhälsoteamet som träffas varje vecka för att kunna planera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Skolan har två engagerade elevråd med representanter från alla klasser. Skolrådet består av representanter för elever, vårdnadshavare och personal med rektor som ordförande. Representanterna bjuds in till ett skolrådsmöte två gånger per termin där de får information om vad som är på gång på skolan. Rålambshov/Konradsbergsskolans elever har bland de högsta resultaten i Stockholm. Skolans CSI-grupper tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens. Målet med CSI-grupperna är att eleverna ska inkluderas successivt i skolans ordinarie klasser.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som gillar att samarbeta och sätta eleven i centrum och har ett specialpedagogiskt intresse med att arbeta i skolans CSI grupp för elever i åk 1-6. Tillsammans arbetar du med specialpedagoger,fritidspedagoger, socialpedagoger och grundskollärare. För att kunna nå det ultimata samarbetet har alla i verksamheten semestertjänster och kan på så sätt forma en flexibel och nytänkande undervisning.

Kvalifikationer

Grundskollärare/Specilapedagog

Övrigt

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100% semestertjänst
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
Referansenummer 2018/3416
Kontakt
  • Gunilla Olsson, Rektor, 0761208701
  • Eva Andersson, Bitr rektor, 0761249983
Tillitsvalgt
  • Teijo Niemistö, LR, 076-8252596
  • Anna Wigestam, Lärarförbundet, 076-8252840
Publisert 16.05.2018
Søknadsfrist 07.06.2018

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan