Skolfam söker Specialpedagog

Stockholms Stad, Skolfam– skolsatsning inom familjehemsvård

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Skolfam – skolsatsning inom familjehemsvård vänder sig till barn i förskoleklass till årskurs 6 som är placerade i familjehem och följs upp under grundskoletiden. Syftet är att ge bättre förutsättning för goda skolresultat. Arbetet utgår från den skyddande effekt som goda skolresultat ger.

Skolfam är en del av Resursteamen, en stadsövergripande jour- och familjehemsverksamhet inom Socialtjänstavdelningen i Stockholms stad. Verksamheten ingår även i ett regionalt nätverk och nationellt samarbete med andra Skolfamkommuner. Syftet är att lokalt och nationellt skapa bättre förutsättningar för de familjehemsplacerade barnens skolgång. Läs gärna mer på skolfam.se.

En av våra specialpedagoger går nu i pension och vi söker därför efter en ersättare.

Arbetsbeskrivning

Som specialpedagog i Skolfam arbetar du i ett team tillsammans med en legitimerad psykolog och ansvariga socialsekreterare från olika stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad. Teamet samarbetar med barnens grundskolor och familjehem. Varje team är kopplat till 22 barn. Arbetet innebär resor till barnens placeringskommuner och skolor i länet.

Uppdraget är att tillsammans med skolpersonal och familjehemsföräldrar främja en så god skolutveckling som möjligt för barnet. Specialpedagog och psykolog i teamet gör en kartläggning över barnens språkliga och matematiska kunskaper, begåvningsresurser och psykiska hälsa genom normerade tester och klassrumsobservationer. Teamets sammanvägda bedömning används som underlag för att hitta barnets styrkor och eventuella behov av stöd. Utvecklingen följs kontinuerligt upp i samarbete med skolor, familjehem och barn under hela grundskoletiden. Nya kartläggningar kan bli aktuella efter en tvåårs period. En viktig del i arbetet innebär att kunna erbjuda innovativa idéer som gagnar det enskilda barnets utveckling i skolarbetet utifrån ett salutogent perspektiv samt att främja ett inkluderande arbetssätt. I tjänsten ingår också att hålla sig uppdaterad kring forskning, metoder och litteratur.

Kvalifikationer

Du har specialpedagogutbildning med lärarbehörighet och erfarenhet som specialpedagog i grundskola, främst arbete med barn mellan 6-12 år. Vidare har du kunskap och erfarenhet av normerade läs- skriv- och matematiktester samt om läs- och skrivinlärning samt matematikdidaktik. Ditt förhållningssätt präglas av att du söker styrkor och resurser hos barnet. Erfarenhet och kunskap om konsultation är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid följande kompetenser: Du har mycket god samarbetsförmåga och ser fördelarna med det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som teamarbetet för med sig. Du arbetar självständigt och tar i ditt arbete initiativ som leder till resultat. I och med att barnens skolor och familjehem är utspridda över hela länet och tjänsten därmed innebär mycket resande ser vi att du har ett flexibelt arbetssätt och en mycket god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din kommunikation kännetecknas av tydlighet där du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta samt underhåller kontinuerligt din specialistkunskap. Du är stresstålig och har en mycket god pedagogisk insikt.

Stämmer ovanstående in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Körkort B är ett krav. Vid anställning kommer vi att begära in ett utdrag ur belastningsregistret.

Vi sitter på Livdjursgatan 4 vid Slakthusområdet.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
Referansenummer 2018/727
Kontakt
  • Jenny Lins, HR-konsult, 08-508 11 729
  • Eva Lindström, Biträdande enhetschef, 08-508 25 231
Tillitsvalgt
  • Per Broman, Vision , per.broman@stockholm.se
  • Kristofer Pasquier, SACO, kristofer.pasquier@stockholm.se
  • Lowisa Lowe Anderzon, Kommunal , lowisa.anderzon@stockholm.se
Publisert 02.02.2018
Søknadsfrist 16.02.2018

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan