Skolkurator som vill göra skillnad till Snösätraskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Snösätraskolan är en F-6 skola med drygt 300 elever och ca 70 personal. Skolan ligger trivsamt beläget i naturnära omgivningar på Snösätrahöjden i Rågsved, en kort promenad från tunnelbanan. Vi är en tvåparallellig verksamhet med fritidshem i egen regi för åk F-3. Fritidsklubbsverksamheten för åk 4-6 arrangeras av Rågsveds ungdomsgård. Vi som arbetar på skolan är engagerade och vill skapa förändring. Nu söker vi förstärkning till vårt team!

Arbetsbeskrivning

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripanden nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Föräldrasamtal och nätverksmöten. Ett av våra utvecklingsområden.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlingsplaner i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer

Socionomutbildning 140 p

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande. Du har lätt för att samarbeta med andra och inger förtroende.

Övrigt

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia Omgående
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100%
Miejscowość Rågsved
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 2019/739
Kontakt
  • Anki Prenke, 0850849210
Opublikowane 08.02.2019
Termin ostateczny wysłania podania 03.03.2019
Wymagane wykształcenie

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan