Biträdande rektor till nystart av förskola i Hässelbygårds förskolor

Stockholms Stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad.
Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus.
Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.

Arbetsplatsbeskrivning

Hässelbygårds förskolor ligger med ett kort gångavstånd från Hässelbygårds tunnelbanestation. Enheten består idag av fem förskolor och ska nu utökas till en sjätte förskola. Förskolan Kaprifolen byggs för tillfället och beräknas att starta i början på januari 2021 med åtta avdelningar varav två kommer att vara specialavdelningar. Ledningsgruppen idag på enheten består av en rektor och två biträdande rektorer (varav den ena är specialpedagog och har ansvaret för barn med särskilda behov). I enheten finns också en administratör, en ateljerista och en kulturista. Det är viktigt för oss att verksamheten inbjuder till meningsfulla sammanhang där det är roligt, tryggt och lärorikt att vara (både för medarbetare och barn). Under 2020 kommer vi att ha fokus på språk, matematik, naturvetenskap, hållbar utveckling och trygghet. Vår vision är: "Tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen". Vår ledarskapsidé bygger på allas ansvar och driv där kompetenserna tas tillvara på och kompletterar varandra.

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och bygga upp en förskola från början? Vi söker nu en biträdande rektor som kommer att vara ansvarig för vår nya förskola som byggs i dagsläget. Du kommer att ha ett nära samarbete med rektor och de andra i ledningsgruppen. Då förskolan kommer att ha två specialavdelningar kommer du också ha ett nära samarbete med vår biträdande rektor som har ansvar för barn med särskilda behov. Du ska tillsammans med rektor och resterande ledningsgrupp utveckla förskolornas verksamhet i riktning mot de mål som Stockholm stad och läroplanen anger. Du förväntas att, tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare, skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande. Du trivs med omväxlande arbetsuppgifter med allt från arbetsmiljö, organisation och fastighetsfrågor till verksamhetsnära arbete. Du anser att systematiskt kvalitetsarbete är viktigt och att det är en naturlig del av utvecklingsarbetet på förskolan. Som biträdande rektor är du direkt underställd rektor och biträder chef i ledningen av verksamheten avseende utvecklings-, personal- och verksamhetsfrågor. Dina ansvarsområden kommer att utformas utifrån verksamhetens behov tillsammans med ledningsgruppen, men dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:

* Starta upp och strukturera upp den nya förskolan.
* Rekrytering av personal tillsammans med rektor.
* Inköp och att det finns en fungerande miljö för barn och pedagoger.
* Möten med fastighetsbolag och lokalavdelning och uppföljning av dessa.
* Följa upp det pedagogiska arbetet.
* Hålla i vissa möten såsom APT, nätverksgrupper mm.
* Organisatorisk planering och verkställande av denna.
* Personalansvar, medarbetarsamtal, lönesamtal och diverse andra personalfrågor såsom konflikthantering, samarbetsproblem mm.
*Föräldrakontakter.
* Viss administration.

Kvalifikationer

Du ska ha en pedagogisk utbildning som motsvarar förskollärare och erfarenhet från att ha arbetat i förskolan i barngrupp. Meriterande är ledarskapsutbildningar. Du ska också ha erfarenhet av att ha arbetat som biträdande rektor eller någon annan liknande position på förskolan.

Du tycker om att få andra att utvecklas och växa samtidigt som du också själv utmanas till nästa steg. Du har lätt för att bygga förtroenden mellan medarbetare, ledning och föräldrar. Du är en självklar del i att skapa goda rutiner och ett framåtsyftande arbetssätt för våra förskolor. Humor och arbetsglädje är viktiga delar i vår vardag. På vår enhet vill vi skapa meningsfullhet hos medarbetarna och bygga på det positiva samtidigt som du också behöver kunna vara modig och våga lyfta det som inte fungerar.

Du leder genom höga förväntningar, engagemang och delaktighet och du är en positiv förebild. Du utgår från gällande styrdokument och drivs av att hitta bra lösningar för vår verksamhet i både stort och smått. Du brinner för att synliggöra lärandet och för att hitta kreativa vägar för detta. IKT är en naturlig del av din vardag.

Vi vill även att du:

  • har förmågan att entusiasmera och engagera
  • ser uppkomna problem som utmaningar att hitta lösningar på istället för att se dem som hindrande
  • drivs av en vilja att se möjligheter till förbättringar för verksamheten
  • har ett professionellt förhållningssätt i mötet med medarbetare, barn och vårdnadshavare
  • har förmågan att samarbeta och delta aktivt i arbetslag

Övrigt

Då det redan idag finns en väl fungerande ledningsgrupp på enheten är det viktigt att du kompletterar redan befintlig ledningsgrupp både i de personliga och professionella egenskaperna. Provanställning kan komma att tillämpas.

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia Enligt överenskommelse
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy Heltid
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 2020/1209
Kontakt
  • Jennie Andersson Smiljanic, rektor, 0850804171
Przedstawiciel związku zawodowego
  • Lärarförbundet, 0850804490
Opublikowane 01.04.2020
Termin ostateczny wysłania podania 15.04.2020
Wymagania legitymacji
Wymagane wykształcenie

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan