Smedshagsskolan söker en specialpedagog/ speciallärare

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Smedshagsskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

"Hos oss kan alla nå sina drömmars mål"

Smedshagsskolan är en mångkulturell F-9-skola med ca 350 elever och med visionen ”Hos oss kan alla nå sina drömmars mål”. Skolan är belägen i Hässelby Villastad och har ett högt socioekonomiskt index. Enheten är enparallellig och undervisningen sker i tvålärarsystem vilket innebär att man har två undervisande lärare som grundbemanning. Undervisningen sker med fokus på extra läsning och språkutvecklande arbetssätt. Lokalerna är moderna och ändamålsenliga och skolan har en bra It-standard. Smedshagsskolan är en personaltät skola som leds av rektor tillsammans med två biträdande rektorer samt en administrativ chef.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam som hela tiden strävar efter att utvecklas. I vårt team ingår rektor, två biträdande rektorer, speciallärare och specialpedagoger, kurator, skolsköterska och SYV. Vi tror på ett nära samarbete med pedagogerna och vill finnas som ett stöd för dem i deras arbete.

Dina uppgifter kommer i huvudsak att handla om att ge riktat specialpedagogiskt stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper men även om att stötta lärarna i form av lektionsbesök med efterföljande handledning samt stödja dem i skrivandet av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Du kommer att arbeta med elever från mellan- och högstadiet och du kommer att arbeta tätt med pedagogerna för att analysera svårigheter på olika nivåer. Du kommer alltså att vara en viktig del i kartläggningen vid pedagogiska utredningar. Ditt arbete med eleverna kan röra sig om såväl extra anpassningar som särskilt stöd.

I ditt uppdrag ingår det att driva ett inkluderande förhållningssätt där eleverna så långt det är möjligt kan få sitt stöd inom klassens ram samtidigt som vi alltid ser till individen och dess specifika behov. Det viktiga för oss är att eleven känner sig sedd, att eleven utvecklas så långt som möjligt och att eleven kan delta i en gemenskap utifrån sina egna förutsättningar. Vi ser det som viktigt att denna grupp har möjlighet att reflektera kring sitt arbete och att vi tillsammans skapar en samsyn kring arbetet med barn i behov av stöd. På vår skola har vi tvålärarskap vilket innebär att vi har två ämneslärare i samma klass. Utöver detta finns också tillgång till lärarassistenter, fritidspersonal och barnskötare. Våra fina lokaler är utformade så att det finns större multiklassrum med två eller tre anslutande grupprum. Detta skapar fler pedagogiska möjligheter i undervisningen och vi ser fram emot att jobba vidare tillsammans med dig för att skapa goda förutsättningar för lärande. I det uppdraget ingår bland annat att vara drivande i elevhälsoteamet samt att arbeta för en samsyn kring elevhälsa från år F-9. Meriterande: kunskaper inom IKT och digitaliserings arbete

Kvalifikationer

Legitimerad speciallärare eller specialpedagog med behörighet att undervisa i åk 4-9Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia 16 mars eller enligt överenskommelse
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100 %
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 2021/127
Kontakt
  • Suha Mariosh, 0850841757
Opublikowane 14.01.2021
Termin ostateczny wysłania podania 01.02.2021
Wymagania legitymacji
Wymagane wykształcenie

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan