Sommarvikarierande socialsekreterare till Försörjningsstödsenheten

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Individ- och Familjeomsorg

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad.
Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus.
Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.

Beskrivning

Försörjningsstödsenhetens huvuduppdrag är att stötta och motivera individer till självförsörjning samt att utreda och bedöma rätten till försörjningsstöd. Enheten har stort fokus på metodutveckling där alla medarbetare bidrar med idéer och lösningar som för arbetet framåt och som på sikt leder till att fler klienter blir självförsörjande. Som ett led i att förbättra arbetssituationen inom socialt arbete jobbar Stockholms stad med en handlingsplan där bland annat introduktion för nyanställda, administrativt stöd och arbetsledning lyfts fram som centrala delar för en bra arbetsmiljö.

Enheten består i huvudsak av ca 26 socialsekreterare och ett antal ekonomihandläggare fördelade i tre olika team som leds av varsin biträdande enhetschef, varav ett mottagningsteam.

Vi söker nu socionomstudenter som vill vikariera som socialsekreterare över sommaren. Möjlighet till fortsatt timanställning vid behov kan finnas efter sommaren. 

Arbetsuppgifter

Som vikarie under sommaren kommer ditt huvudsakliga fokus vara att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd, det vill säga ta emot handlingar, utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. I utredningen följer du dokumentationen i ärendet och följer upp att klienten följer den uppgjorda planeringen. Du kommer att ha en del klientkontakt, främst via telefon men även klientbesök kommer att förekomma.

Under två halvdagar i maj kommer våra mentorer att hålla en gemensam introduktion där du får en första inblick i verksamheten och arbetsuppgifterna. Vi vill att du kan jobba större delen av sommaren perioden juni- augusti och du behöver vara flexibel med vilka datum du jobbar.

 Kvalifikationer

Du är socionomstudent och har kännedom om socialtjänstens olika ansvarsområden och centrala samarbetspartners såsom exempelvis Arbetsförmedlingen, jobbtorg Stockholm, Försäkringskassan och landstinget.

Du bör ha erfarenhet av tidigare arbete där du kommit i kontakt med människor exempelvis inom vården eller kundtjänst/kundservice.

Du är tydlig, kommunikativ och strukturerad med en hög grad av personlig mognad och självkännedom. Du är lyhörd och kan härbärgera oro och ge stöd även i komplexa sammanhang.

Vi kommer att fästa stor betydelse vid personlig lämplighet. Vänta inte med att skicka in din ansökan, vi kommer att kalla till intervjuer löpande.

Forma zatrudnienia Praca letnia /Zatrudnienie sezonowe
Etat Cały etat
Liczba wolnych stanowisk 2
Czas pracy 100 %
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 2019/776
Kontakt
  • Lisa Wallin, enhetschef, 08-508 05 167/ lisa.wallin@stockholm.se
Przedstawiciel związku zawodowego
  • Fackliga ombud nås genom växeln, 08 508 04 000
Opublikowane 11.02.2019
Termin ostateczny wysłania podania 25.02.2019
Wymagane wykształcenie

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan