Speciallärare/specialpedagog Gröndalsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Gröndalsskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Gröndalsskolan har nyligen flyttat till nyrenoverade lokaler i Blommensberg ( Gröndal)
På Gröndalsskolan går det för närvarande ca 365 barn från förskoleklass till årskurs 5 med lokalintegrerade fritidshem och fritidsklubb. Skolan har också en grundsärskola med 12 elever. Eleverna arbetar såväl i åldersintegrerade/åldershomogena grupper som individuellt. Detta för att uppnå största möjliga utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Vår värdegrund utgår från LIP, lösningsinriktad pedagogik, med fokus på elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar tematiskt för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv på sitt lärande utifrån Lgr 11.


Arbetsuppgifter

Att ansvara och leda skolans specialpedagogiska arbete tillsammans med EHT teamet. Vårt framlyfta mål för elevhälsoarbetet inför nästa läsår är att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i allt högre grad ska genomsyra verksamheten. Detta innebär att elevhälsoteamet, där du ansvarar för den specialpedagogiska delen, kommer att arbeta med att utveckla verksamheten tillsammans med pedagogerna bland annat genom att handleda och utbilda personal i specialpedagogiska frågor samt att organisera arbetet mot detta mål.

Vi strävar även efter att utveckla ett i högre grad systematiskt elevhälsoarbete. I ditt arbete kommer det att ingå ansvar för kartläggning, dokumentation och uppföljning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd främst genom att du ger stöd till berörda pedagoger vid behov och att du har överblick över att arbetet fortskrider och att dokumentationen blir korrekt. I linje med vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete kommer mycket av arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd integreras i ordinarie undervisning där du som specialpedagog/speciallärare stöttar lärarna. Du ansvarar också för att tillsammans med lärarna skriva och följa upp åtgärdsprogram

Du kommer även att ha specialundervisning av enskilda elever och grupper av elever i och utanför klassrummet. Förutom att denna undervisning kan innehålla läs- och skrivträning alt specifikt mattestöd kan det innebära att arbeta med kortare insatser tex med att lära elever/grupper att använda kompensatoriska hjälpmedel, studieteknik, strategier att tillgodogöra sig undervisning eller delta i annan verksamhet.

Kvalifikationer

Du har en specialpedagog/speciallärarexamen eller erfarenhet som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren och erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter samt av att driva utveckling av elevhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Du måste ha god samarbetsförmåga, vara flexibel, lösningsfokuserad och ha ett bra bemötande mot barn, vårdnadshavare och kollegor.

Du har förmågan att skapa positiva och utvecklande möten med elever, vårdnadshavare och kollegor är viktigt och du ser positivt på kollegialt lärande med fokus på synligt lärande, ledarskapet, relation och ämne.

Du är ansvarsfull och har förmåga att se till varje elevs individuella behov och förutsättningar och i samarbete med kollegor kan du bidra med att utveckla goda lärmiljöer för alla elever i skolan.

Du har förmågan att driva skolutvecklingsfrågor och pedagogiska diskussioner är något som intresserar dig.

Du har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kan bidra med att sprida kunskap i kollegiet.

Du är väl insatt i gällande styrdokument och har goda IKT-kunskaper.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor

Adekvat utbildning och erfarenhet.

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia 20210322
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100%
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 2021/135
Opublikowane 15.01.2021
Termin ostateczny wysłania podania 29.01.2021

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan