Erfaren barnskötare till Skarpnäcks skola

Stockholms Stad, Utbildnings förvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Skarpnäcks skola är en F-9 skola som till hösten har ca 1000 elever, därav ca 104 elever i förskoleklass och 44 elever i grundsärskolan, och ca 165 personal. 

Skarpnäcks skolas vision är: Hjärta – Hjärna – Hälsa med målet att ge alla elever verktyg för ett livslångt lärande, en trygg skolmiljö och förutsättningar för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.  

I vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa anställda. Därför ska alla våra anställda:  

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen. 

Vi arbetar aktivt med inkludering både i grundskolan och mellan grundskola och grundsärskola.   

Hos oss arbetar eleverna i åk F-9 tematiskt med kulturella inslag. Vi satsar på extra på pulshöjande fysiska aktiviteter och fysiska avbrott med så kallade brain breaks under dagen för att se om det gör att eleverna presterar bättre inom de teoretiska ämnena.  

På skolan jobbar vi med läranderonder som ett verktyg för att systematiskt arbeta med skolutveckling. Utifrån läranderonder har vi fördjupat vårt arbete kring kollegialt lärande som pågår kontinuerligt på skolan.  

Alla arbetslag får metodhandledning i lågaffektivt bemötande. 

Vi är en Övningsskola, vilket innebär att vi är en av sex grundskolor i Stockholms Stad som är en särskilt utvald övningsskola med syftet att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka studenternas professionsutveckling genom ett närmare samarbete mellan universitets- och verksamhetsförlagdutbildning.  

Som anställd på Skarpnäcks skola erbjuds du en friskvårdspeng och en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Du har även möjlighet att som anställd i Stockholms stad köpa ett simhallskort till ett mycket förmånligt pris, vilket ger dig tillgång till Stockholms stads sim- och träningshallar.

Läs mer om oss på vår hemsida

Här hittar du oss i Kärrtorp

Arbetsuppgifter

Förmiddagarna innefattar att skapa meningsfulla raster för våra elever på våra två skolgårdar. På eftermiddagen kommer du arbeta på något av våra fritidshem. Du kommer tillsammans med andra planera och genomföra rastverksamhet. Denna tjänst förutsätter att du gillar att arbeta ute och vara tillsammans med eleverna på deras raster.

Detta är en tjänst inom fritidshemssatsingen. Det innebär att den är till för att stärka upp personaltätheten på fritids. Du kommer ha tillhörighet i ett arbetslag och tillsammans med en grupp utveckla vår rastverksamhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig med barnskötarutbildning och har erfarenhet av arbete på fritids. Du har kunskap om hur man skapar åldersadekvata rastaktiviteter samt hur arbetet på fritidshem går till.

Du behöver ha lätt för att skapa goda relationer till elever och kollegor. Arbetet kommer att innebära en del självständigt arbete där du själv ansvarar för att ta initiativ kring rastverksamheten. Samarbete med flera olika arbetslag och olika professioner kommer att krävas.

Övrigt

Arbetet är förlagd på dagtid till arbete med raster, i klassrum och på fritidshem. Denna tjänst är inom fritidshemssatsningen.

Stockholms stad tillämpar ”Rökfri arbetstid” vilket innebär att rökning endast är tillåten under din rast.
Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 40 tim/v
Miejscowość Kärrtorp
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 2018/4038
Kontakt
  • Madeleine Reiser, 0850815607
Przedstawiciel związku zawodowego
  • Carina Fagerström, Kommunal, carina.fagerstrom@stockholm.se
Opublikowane 09.07.2018
Termin ostateczny wysłania podania 06.08.2018
Wymagane wykształcenie

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan