Förstelärare i specialpedagogik/Speciallärare till Observatorielundens skola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 5, Observatorielundens skola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Observatorielundens skola är en kommunal skola med klasser från F- 6. Hösterminen 2018 startar vi vårt högstadium med åk 7. Skolan ligger vid Odenplan, se webbplats. Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och en god arbetsmiljö där trygghet, tillit och goda relationer är ledord för ett gott arbetsklimat.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens skola. Arbetet som speciallärare tar utgångspunkt i skolan styrdokument, aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

 • Du ingår i skolans elevhälsoteam där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande.
 • Du arbetar både i team och självständigt.
 • Du är ett stöd för elever, personal och vårdnadshavare och visar på metoder som kan tillgodose elevernas behov av stödinsatser.
 • Du analyserar och ger förslag på åtgärder.
 • Du utför pedagogiska kartläggningar och skapar åtgärdsprogram för elever och bidrar till en inkluderande miljö genom att hitta möjligheter och metoder i gruppen.
 • Du kommer att arbeta enskilt med elev men också ha ansvar för en liten undervisningsgrupp. Någon/några elever i kommande åk 7 behöver ha grundläggande undervisning i svenska och matematik.

Kvalifikationer

Som speciallärare:

Du har en lärarutbildning där matematik, läs- och skrivinlärning ingår. Utöver det har du en speciallärarutbildning med inriktning mot läs, skriv- och språkutveckling. Du är legitimerad och behörig.

 • Du har erfarenhet av klassarbete och minst 4 års arbetslivserfarenhet inom yrket.
 • Att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är en förutsättning för uppdraget.
 • Du är trygg i ditt ledarskap och ser fler möjligheter än hinder. Du förväntas vara lösningsinriktad.
 • Du är uppdaterad på kompensatoriska hjälpmedel och övriga digitala verktyg.
 • Du har lätt för att samarbeta, är flexibel och bidrar till en god arbetsmiljö.
 • Du ser möjligheter med elevers olikheter.
 • Du kan ge stöd och handledning och hjälpa till med extra anpassningar, pedagogiska utredningar.
 • Du tar ansvara för åtgärdsprogram, utför tester, analyserar, ger förslag på åtgärder för elever och bidrar till en inkluderande miljö för eleven efter dennes förutsättningar.

Som förstelärare ska du dessutom uppfylla Skolverkets minimikrav:

 • legitimation
 • genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • av huvudmannen, även i övrigt, bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen
 • Även ha uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare.

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100%
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 2018/4574
Kontakt
 • Karin Nord, 076-12 34 001
 • Susanne Forss, 076-12 34 002
Przedstawiciel związku zawodowego
 • Gerd Mellström, Lärarförbundet, 076-134 03 61
 • Karoline Pettersson, Lärarnas riksförbund, 073-038 10 80
Opublikowane 26.06.2018
Termin ostateczny wysłania podania 31.07.2018

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan