Fritidspedagog/Fritidshemslärare till Kungsholmens grundskola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 4

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

 • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
 • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
 • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
 • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Kungsholmens grundskolas vision är att vara det självklara valet för elever, medarbetare och vårdnadshavare där vi ständigt arbetar för att utveckla optimala lärmiljöer för alla elever.

Kungsholmens grundskola är en F-9 skola bestående av två enheter på Kungsholmen. F-6 enheten ligger på S:t Göransgatan 73 och åk 7-9 enheten ligger på Kellgrensgatan 4. Kungsholmens grundskola omfattar grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb.

Kungsholmens grundskola  ca - 1200 elever totalt. Arbetslagen är indelade i F-3, 4-6 och 7-9 och leds av biträdande rektorer.

Enheten F-6 har helt nybyggda och nyrenoverade, fräscha lokaler med eget kök. Årskurs 7-9 uppe vid Stadshagen har en ny upprustad skolgård och nybyggd entré mot öster. Stadshagen är ett område med stora utvecklingsplaner där både idrottshall, bostäder och en ny skola planeras.

Verksamhetsplanen beskriver vår skolas arbete utifrån styrdokument, nämndmål och de åtaganden vi ska arbeta med under 2017. I vår verksamhetsplan beskriver vi det systematiska kvalitetsarbetet för att nå utbildningens mål. Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs i medverkan och samverkan med all personal på skolan genom planering, utvärdering och uppföljning av arbetssätt och skolresultat.

För att varje elev, oavsett förutsättningar, ska utvecklas och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är kunskap, lärande och trygghet avgörande för att nå framgång. På Kungsholmens grundskola lägger vi stort fokus på trygghets- och elevhälsoarbete. Vi beskriver våra främjande och förebyggande insatser och rutiner mer konkret i planen mot kränkande behandling och i vår elevhälsoplan.

Arbetsbeskrivning

Som fritidspedagog bidrar du till att vardagen på skolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor på skolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt grundskolans läroplan och verksamhetsmål. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. Du bidrar även vid föräldramöten och utvecklingssamtal. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad.

Vi erbjuder ett spännande och utmanande uppdrag där du ges möjlighet att utveckla en fritidsverksamhet med syfte och mål att erbjuda eleverna en meningsfull, stimulerande och utmanande fritidsverksamhet med utgångspunkt i läroplanens syfte och centralt innehåll för fritidshem. I uppdraget ingår att under skoldagen samarbeta med lärare och bidra till att öka elevernas måluppfyllelse.

Skolenhetens prioriterade områden för utvecklig är:

 • Revidera skolans plan gällande undervisning.
 • Kartläggning och uppföljning av elevernas kunskaper samt trygghet och studiero.
 • Bygga upp en funktionell elevhälsa med större fokus på främjande och förebyggande arbete.
 • Bygga upp en funktionell ledning och styrning av skolan som kan möta de krav och förväntningar som ställs på skolan.
 • IKT i undervisning och på fritidshem gällande programmering, källkritik, säkerhet och användning av digitala verktyg.


 
Kvalifikationer

Du ska

ha en examen som fritidspedagog/lärare fritidshem eller liknande adekvat utbildning

ha erfarenhet av att arbeta i skola och fritidshem eller nyligen tagit examen

alltid ha eleverna i fokus

vara tydlig och strukturerad

vara flexibel och ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt

vara intresserad av att utveckla fritidshemmet

ha erfarenhet av ett språkutvecklande arbetsätt

ha erfarenhet av ett inkluderande arbetssätt

ha erfarenhet av elever mottagna i grundsärskolan

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Övrigt

Stort intresse för utveckling av fritidsverksamhet mot samverkan skola och fritidshem. Erfarenhet av eller vilja att vara samordnare för fritidshem, trygghetsteam och/ eller rastverksamhet. Meriterande är även erfarenhet av barn med särskilt stöd samt kännedom om barn med diabetes

Tipul de angajare Contract de munca pe perioada nedeterminata
Tipul de contract de angajare in procente Norma intreaga
Numarul total de locuri de munca vacante 1
Durata timpului de munca 100
Oras Kungsholmen
Judet Stockholms län
Tara Suedia
Număr de referință 2018/4806
Contact
 • Roxanna Rosius, 0850808295
Reprezentant sindical
 • Jaana Wesander, jaana.wesander@stockholm.se
Publicat 7200/0/AM
Termenul limita pentru depunerea cererii 3600/0/AM
-
Cerinte de studii

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan