Avdelningschef för socialtjänstavdelningen Älvsjö

Stockholms Stad, Älvsjö SDF

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Älvsjö är ett attraktivt område där många vill bo och arbeta. Redan idag bor här omkring 30 000 personer och Älvsjö fortsätter att växa. Här planeras flera nya bostadsområden, men också utökad samhällsservice som förskolor, skolor och gruppbostäder.

Stadsdelsförvaltningen tillhandahåller stöd och service inom förskola, fritid, social omsorg och äldreomsorg. Förvaltningen har 700 medarbetare och arbetet präglas av brukarfokus och ett nära och gott samarbete mellan de olika verksamheterna. Förvaltningskontoret med medborgarkontor, bibliotek samt öppen förskola ligger i Älvsjö centrum. Vi söker dig som vill vara med och fortsätta att utvecklas med oss!

Socialtjänstavdelningen ansvarar för beställarverksamheten inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Avdelningen består av fem enheter; enheten för vuxna, enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad, enheten för barn och familj, enheten för äldre samt enheten för funktionsnedsatta. Till avdelningen hör även en stabsfunktion som arbetar med kvalité, utveckling och uppföljning.

Vi söker nu en avdelningschef till beställarverksamheterna i Älvsjö.

Arbetsbeskrivning

På avdelningen arbetar ca 70 medarbetare och som ansvarig chef har du fem enhetschefer och två verksamhetsutvecklare som rapporterar direkt till dig. Som avdelningschef arbetar du utifrån de politiskt uppsatta målen och säkerställer att de uppfylls. Du ansvarar för verksamhetsplanering, budget och personal. Du säkerställer att verksamheten håller en god kvalitet. Du har ett övergripande ansvar för att personalprocesser och riktlinjer inom din avdelning följs.

Du har ett nära samarbete med övriga avdelningschefer. Du rapporterar till stadsdelsdirektören och ingår i stadsdelsförvaltningens ledningsgrupp, där du bidrar med din avdelnings perspektiv samtidigt som du har ett helhetsperspektiv för förvaltningens och stadsdelens bästa. Du ingår i stadens olika nätverk som är kopplade till verksamhetsområdena. 

Avdelningen inrättades för ca ett år sedan i samband med en organisationsförändring vilket innebär att här finns goda möjligheter att driva utvecklingen av avdelningen. I rollen ingår att ständigt utveckla verksamhetens bästa gällande kompetens, kvalitet och effektiv resursanvändning ur ett medborgarperspektiv.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Högskoleutbildning som socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
  • Flerårig aktuell erfarenhet inom socialtjänst och är väl förankrad i det sociala arbetet, gärna inom flera av verksamhetsområdena
  • Flerårig aktuell chefserfarenhet där du har erfarenhet av att leda genom andra chefer
  • Kunskap om relevant lagstiftning och andra regelverk så som exempelvis SoL, LSS, arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor
  • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Vid intervjun kommer vi att lägga stor vikt vid följande kompetenser:

Som avdelningschef är du stabil och trygg i ledarrollen, du skapar engagemang och delaktighet och ger dina medarbetare förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Du vill och har förmåga att samarbeta då tjänsten innebär många kontaktytor så som facklig samverkan, nätverkande, gemensamma måluppfyllelser mellan avdelningar och andra förvaltningar inom staden. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande och kan förändra inriktning när målen ändrar sig. Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer och fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv. Du har ett strategiskt tänkande där du har ett brett perspektiv på frågor, ser sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser. Vidare har du ett genuint intresse för socialt arbete.

Vårt erbjudande

Du kommer till en attraktiv stadsdel under stark utveckling med höga politiska ambitioner och goda verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat. Du kommer ha stor möjlighet att vara med och påverka och utveckla verksamheten samt utveckla arbetsformer och samarbeten på den nya avdelningen. Förvaltningen har ett gott arbetsklimat med ett nära samarbete och stöd till verksamheterna.

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Älvsjö
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/940
Kontakt
  • Anne-Marie Tingeborn, Stadsdelsdirektör, 08-50821040
  • Anna Nordahl, HR-konsult, 08-50811734
Facklig företrädare
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
  • Martin Vatsi, Vision, 08-508 215 25
  • Shahanaz Khan, SACO, 076-1221524
Publicerat 2019-02-19
Sista ansökningsdag 2019-03-05
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan