Barnskötare till Kungsholmens grundskola

Stockholms stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Kungsholmens grundskolas vision är att vara en skola att längta till för våra elever, medarbetare och vårdnadshavare. Skolan har ett högt AMI (aktivt medarbetarindex) som bygger på hur medarbetarna upplever ledning, styrning och delaktighet. Alla våra lärare är behöriga. Alla våra fritidslag har behöriga lärare mot fritidshemmet. 

Kungsholmens grundskola är en F-9 skola med ca 1200 elever och tre byggnader; åk F-6 ligger på Sankt Göransgatan 73 och åk 7-9 enheten ligger på Kellgrensgatan 4. Kungsholmens grundskola omfattar grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb. Arbetslagen är indelade i F-3, 4-6 och 7-9. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef.

Verksamhetsplanen beskriver vår skolas arbete utifrån styrdokument, nämndmål och de åtaganden vi ska arbeta med under 2019/2020. I vår verksamhetsplan beskriver vi det systematiska kvalitetsarbetet för att nå utbildningens mål. Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs i medverkan och samverkan med all personal på skolan genom planering, utvärdering och uppföljning av arbetssätt och skolresultat.

För att varje elev, oavsett förutsättningar, ska utvecklas och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är kunskap, lärande och trygghet avgörande för att nå framgång. På Kungsholmens grundskola lägger vi stort fokus på trygghets- och elevhälsoarbete. Vi beskriver våra främjande och förebyggande insatser och rutiner mer konkret i planen mot kränkande behandling och i vår elevhälsoplan.Arbetsbeskrivning

Du kommer att ingå i grundsärskolans arbetslag och samarbeta med lärare, fritidsledare och barnskötare med våra elever i grundsärskoleklasserna. Grundsärskolans elever läser enligt grundsärskolans läroplan; en del läser ämnen och en del läser ämnesområden.

Du följer elevernas pedagogiska plan vilken utgår från ett beteendeinriktat arbetssätt och hjälper eleverna med kommunikation, social interaktion, motorik och hygien samt matsituationer.

Du följer eleverna både skoltid och fritidstid eller KTT tid. Du har stor erfarenhet av att arbeta med elever inom grundsärskolan, god kunskap och kompetens inom NPF alltså neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, har erfarenhet av att arbeta med elever som har en intellektuell funktionsnedsättning, har arbetat med bildstöd, behärskar teckenspråk och har erfarenhet av beteendeinriktat arbetssätt såsom TBA, PBS, EIBI.

Kvalifikationer

Du har arbetat många år inom grundsärskolan.

Du har en god samarbetsförmåga och pedagogisk insikt så att du kan formulera och följa pedagogiska planer med dina kollegor som är lärare, fritidsledare och barnskötare.

Du har många års erfarenhet av att arbeta med elever som har intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt behärskar teckenspråk.

Du har erfarenhet av att arbetat beteendeinriktat.

Övrigt

Du ska behärska det svenska språket obehindrat i tal och skrift.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200501
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/1525
Kontakt
  • Roxanna Rosius, 0850808295
Publicerat 2020-03-31
Sista ansökningsdag 2020-04-14
Utbildningskrav Yrkeshögskola
Gymnasium

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan