Bostad Först växer! Vill du arbeta som CM i vårt unika team?

Socialförvaltningen, Socialtjänstavd, Boende- och behandlingsenheten

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Bostad Först söker dig som vill arbeta i en verksamhet som utmanar traditionella metoder och förhållningssätt, där du får göra skillnad på riktigt! Vi erbjuder en arbetsplats med högt aktivt medskapandeindex (AMI), låg sjukfrånvaro, ingen personalomsättning och god stämning.

Arbetsplatsbeskrivning

Socialtjänstavdelningen är en del av Stockholms stads socialförvaltning. I socialtjänstavdelningen ingår stadsövergripande verksamheter som vänder sig direkt till medborgarna. I huvudsak jourer, uppsökande och rådgivande verksamheter. I avdelningen ingår även verksamheter som säljer sina tjänster främst dygnetruntvård för barn, ungdomar och vuxna. Avdelningens ledord är resultat, evidens, samverkan och analys.

Boende- och behandlingsenheten är en del av socialtjänstavdelningen och är en stadsövergripande resurs som tillhandahåller insatser för vuxna med missbruks- och/eller psykosociala problem. Enheten omfattar verksamheter som akut- och korttidsboenden, skyddat boende för kvinnor med missbruk, stödboenden, tillnyktring och förlängd avgiftning, boendestöd samt familjevård.

Sedan 1 juni 2016 är Bostad Först en verksamhet inom Boende- och behandlingsenheten. Resultaten är hittills goda med hög kvarboendegrad och nöjda brukare. I enlighet med Socialnämndens budget för 2020 ska antalet Bostad Först-lägenheter fortsätta öka vilket innebär att vi behöver fler engagerade, erfarna och kompetenta medarbetare.

Bostad Först är en modell som bygger på att bostad är en grundläggande rättighet och en förutsättning för att individer ska ha möjlighet att hantera olika livsproblem. I Bostad Först erbjuds personer i långvarig hemlöshet med komplex problematik såsom missbruk och psykisk ohälsa, en egen lägenhet samt individuellt anpassade stödinsatser. Målsättningen är att brukaren ska komma ur hemlösheten och uppleva en förbättrad livskvalitet. Bostad Först tar emot uppdrag från alla stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa. Idag finns 11 CM, 1 gruppledare och cirka 85 brukare i verksamheten. Verksamheten är samlokaliserad och samorganiserad med FoT, Försöks- och träningslägenheter. 

Att arbeta som CM i Bostad Först

Som Case manager, CM, i Bostad först är din uppgift att samla och göra tillgängligt det stöd och de resurser som varje brukare har behov av, samtidigt som du själv ger praktiskt stöd, bland annat i bostaden. För att lyckas med det behöver du vara flexibel, ha mycket god samarbets- och initiativförmåga samt förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och följa upp insatser. En av de principer som Bostad först bygger på är harm reduction, vilket i sammanhanget innebär att du stödjer brukaren i att hitta strategier att hantera och lindra negativa konsekvenser av missbruk i syfte att möjliggöra kvarboende i lägenhet.

Som CM i Bostad Först har du förmåga att ge omfattande stöd utan att ge avkall på brukarens rätt till självbestämmande eller ta över ansvaret för brukarens liv. Du tror på att förändring är möjlig, och kan förmedla lugn och en positiv känsla till brukare även under svåra omständigheter. Som person är du stabil och har god självkännedom.

I arbetet med att stödja brukaren att hitta strategier och se möjligheter och vid upprättandet av genomförandeplaner är MI och LAB rådande förhållningssätt. Brukarinflytande är en annan central princip i Bostad först, varför du bör ha intresse för att tillsammans med dina kollegor utveckla arbetssätt som främjar brukarnas inflytande såväl på individ- som på gruppnivå. Som CM i Bostad Först arbetar du i viss utsträckning med gruppverksamhet i vår öppna verksamhet.

Bostad Först inom Socialförvaltningen är en relativt ny växande verksamhet under ständig utveckling och utvärdering. Som CM i Bostad Först förväntas du vara engagerad i utvecklingsarbetet. Som CM i Bostad Först ingår du i ett CM-team som  strävar efter att ha kännedom om varandras klienter, att stödja varandra i det dagliga arbetet och tillvarata varandras kompetenser.

Övrigt

CM arbetar måndag till fredag, kontorstid. Lägenheterna i Bostad Först är spridda över hela staden, vilket även olika samarbetspartners är, så arbetet kräver att CM rör sig mellan många olika adresser, oftast med kollektivtrafik.

Kvalifikationer

Utbildning krävs:

- Högskoleutbildning i ett för tjänsten relevant ämne 

Meriterande:

-Case manager-utbildning

Nödvändiga kunskaper:

-Kunskap om missbruk och beroende, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar

-Kunskap om lagar och regler som styr kommun och landstings insatser för målgruppen

-Kunskap om dokumentation samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift  

Erfarenhet krävs:                                                                                     

-Erfarenhet av arbete med målgruppen  

-Erfarenhet och intresse av samsjuklighet                                                     

-Erfarenhet från kommun eller landsting  

 -Erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer

Meriterande: Erfarenhet av verksamhetsutveckling

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enl ök
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/141
Kontakt
  • Ninja Larsson, 0850844474
Facklig företrädare
  • Per Broman, Vision, 0768254801
  • Kristofer Pasquier, SACO, 0850825082
Publicerat 2020-01-13
Sista ansökningsdag 2020-01-27
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan