Har du ett intresse för offentlig sektor och innovation? Anmäl intresse för examensarbete i Stockholm stad!

Logga in och sök jobbet

Stockholm stad, Stadsledningskontoret

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

För att vidareutveckla stadens arbete med innovation som verktyg för hållbar samhällsutveckling driver stadsledningskontoret projektet Innovationsplattform hållbara Stockholm. Ett projekt som syftar till att etablera och synliggöra stadens organisation för innovation vilken främjar en kultur av lärande. En organisation som förmår att identifiera, fånga upp och introducera idéer och nya lösningar som svarar på behov och efterfrågan för hållbar samhällsutveckling i Stockholms stad. Vill du vara med och arbeta med oss i detta?

Uppdraget

Inom ett av stadens arbete med innovation som verktyg för hållbar samhällsutveckling bedriver staden att samarbete med KTH och MIT, läs mer på (https://www.kth.se/abe/samverkan/senseable-stockholm-lab-1.911246).

Kopplat till pågående arbete inom MIT/KTH-samarbetet har vi bla behov av att genomföra en aktörsanalys med fokus på aktörer som är centrala vid uppskalning av resultat från delprojekt inom arbetet. Det är denna aktörsanalys som vi tänker är exjobbets centrala uppgift men vi vill i detta ha Din input, tankar och idéer för att utforma ett examensarbete på bästa sätt i samarbete med oss.

Kvalifikationer och ansökan

Vi tror att du har högskoleutbildning med inriktning mot- och intresse av t.ex. samhällsplanering och innovation/verksamhetsutveckling/organisationsutveckling. Vi välkomnar dig även att söka även om du studerar inom ett liknande område. Examensarbetet riktar sig till dig som studerar på Mastersnivå och ska skriva examensarbete.

Din ansökan ska innehålla:

  • CV: Var tydlig med vilken utbildning och inriktning du läser och hur långt du kommit i studierna.
  • Personligt brev
  • Betyg: Utdrag på hittills avklarade studier
  • Intyg: ev. relevanta arbetsbetyg/intyg
  • Exjobbsförslag: Ifall du har egna förslag på frågeställningar och genomförande.

Genomförande

Hur arbetet läggs upp utifrån teoretiska ramverk, kvantitativa och kvalitativa insamling av data beslutas om i dialog mellan uppdragsgivare, handledare på institutionen och examensarbetare. Vi tänker oss att arbetet kommer kräva såväl kvalitativ som kvantitativ insamling av data och information. Möjliga tillvägagångssätt är intervjuer av relevanta aktörer samt en litteraturstudie inom området. I dialog hittar vi bästa möjliga förutsättningar för ditt examensarbete. Vi ser fram emot ditt bidrag till arbetet inom Innovationsplattform hållbara Stockholm.

Tidplan

Examensarbetets start: Företrädelsevis under våren 2020 men även med möjlig start höstterminen 2020.

Varmt välkommen att ställa frågor till:

Sofie Pandis Iveroth, projektledare

sofie.pandis.iveroth@stockholm.se

08-50829275

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är cirka 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.

Läs mer om Stockholm Stad här:

https://stad.stockholm/organisation/

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Logga in och sök jobbet