Praktik inom geodata, mätning- och kartläggning våren 2020

Logga in och skicka intresseanmälan

Stadsmätningsavdelningen ansvarar för alla kart- och mätrelaterade uppdrag på Stadsbyggnadskontoret, vilket innefattar produktion, ajourhållning och förvaltning av grundläggande kart- och geodata för stadsbyggnad och infrastruktur. Vi arbetar med moderna instrument och digital fotogrammetri. Därutöver har vi tillgång till det senaste inom 3D-modellering och utvecklar stadsmodeller i VR- och AR-teknik för utställningar och samråd.

För dig som går en tvåårig yrkeshögskoleutbildning inom geodataområdet, där en del av studierna är Lärande i arbete (LIA), erbjuder vi möjlighet till praktik. Praktikperiod under våren 2020, startdatum enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Du kommer att delta i det dagliga arbetet och får på så sätt en omväxlande och bred praktik där du kommer att prova på arbetsuppgifter inom såväl geodata- som lantmäteriverksamheten på Stadsmätnings­avdelningen.

Praktiken innefattar bland annat:

  • Terrester mätning i fält
  • fotogrammetrisk kartering
  • ajourhållning av baskarta och översiktskartor
  • kartproduktion (ex grundkarta, nybyggnadskarta)
  • 3D-modellering
  • GIS-analyser och bearbetning.

Utbildning

Pågående tvåårig yrkeshögskoleutbildning inom geodataområdet, där en del av studierna är Lärande i arbete (LIA).

Personliga egenskaper

Vi lägger vikt på dina personliga egenskaper:

Du har god förmåga att planera och agera utifrån uppsatta mål i ditt arbete. Du organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och är noga med att hålla en god kvalitet i ditt arbete. Du trivs bra med att arbeta i team och du har ett lyhört förhållningssätt. Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt och säkerställer att budskap når fram. Då vi är en organisation i förändring söker vi dig som ser möjligheter i förändringar och utmaningar och som bidrar med engagemang och kompetens.

Eftersom vi ser dig som en potentiell framtida medarbetare så söker vi dig som är engagerad, entusiastisk och har ambitionen att bli duktig inom ditt yrkesområde.

Välkommen med din ansökan!

Logga in och skicka intresseanmälan