Praktik planavdelningen, HT-20, Uppdatera sociotopkartan!

Logga in och sök jobbet

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för strategisk planering och detaljplanering av staden, fastighetsbildning, bygglov och bostadsanpassning, samt att samla in och distribuera den grundläggande geografiska data som behövs för kontorets verksamhet och för stadens övriga behov.

För dig som går en universitets- eller högskoleutbildning med för uppgiften relevant inriktning och som har praktik som en del av utbildningen erbjuder vi möjlighet till praktik under hösten 2020. Vi ser gärna att du är i slutfasen av din utbildning. Exakta datum för praktikperioden fastställs i dialog mellan praktikant och chef. Ange gärna i din ansökan vilken period du föredrar.

Arbetsuppgifter
Uppdatera stadens sociotopkarta, en karta som redovisar friytors kvaliteter och användningsmöjligheter. Uppdateringen av kartan innebär både ett tekniskt GIS-arbete och en mer kvalitativ data­insamling genom dialog med olika förvaltningar i staden. Under praktiken kommer du bland annat:

  • Att gå igenom digitalt uppdaterade sociotopkartor med sakkunniga inom staden.
  • Att utifrån genomgångarna med de sakkunniga uppdatera databasen geografiskt och innehållsmässigt, d.v.s. rita om ytor och korrigera attribut som blivit felaktiga.
  • Att delta på enhetsmöten och vissa andra möten i olika planerings- och grönstrukturprojekt.

Arbetsuppgifterna görs i samarbete med handledare.

Kvalifikationer Pågående universitets- eller högskoleutbildning, till exempel inom samhällsplanering och/eller landskapsarkitektur och erfarenhet av att arbeta med geografiska databaser. Du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Erfarenhet av att arbeta i programmet QGIS är meriterande.

Vi lägger vikt på dina personliga egenskaper: Du har god förmåga att planera och agera utifrån uppsatta mål i ditt arbete. Du organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och är noga med att hålla en god kvalitet i ditt arbete. Du trivs bra med att arbeta i team och du har ett lyhört förhållningssätt. Du kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt och säkerställer att budskap når fram.

Sista ansökningsdag är 19/4. 

Logga in och sök jobbet