Studie- och yrkesvägledare till Unga Insatser

Logga in och sök jobbet

Vi undersöker nu vilka som skulle vara intresserade av att arbeta som Studie- och yrkesvägledare inom Unga Insatser!

Arbetsplatsbeskrivning

Unga Insatser erbjuder insatser för unga vuxna 16-29 år som är inskrivna på Jobbtorg Stockholm. Enheten består av två verksamheter samt ett projekt.

Arbetsbeskrivning

Som studie-och yrkesvägledare kommer du att arbeta med att motivera, stötta och vägleda deltagare i Arbetslagsanställningar och DEV. Målsättningen är arbete eller studier. Målgruppen är unga i åldrarna 16 - 29 år, med vitt skilda bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar.

I tjänsten kommer det även ingå att arbete som Studie- och yrkesvägledare för deltagarna hos KRAMI, som är ett samarbete med Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Detta ställer krav på din förmåga till lyhördhet, tydlighet och förmåga att entusiasmera.

Som studie- och yrkesvägledare kommer du arbeta med att erbjuda kvalificerad studie-och yrkesvägledning i form av individuella samtal samt gruppvägledning. Du kartlägger och identifierar utbildningsbehov, samt medverkar på olika sätt i aspiranters fortsatta planering och i uppföljning av resultat. Du administrerar och dokumenterar ditt arbete enligt Jobbtorg Stockholms rutiner och riktlinjer.

Kvalifikationer

Du har avklarad utbildning som Studie- och yrkesvägledare och erfarenhet av att arbeta med målgruppen 16-29 år eller med individer med kriminell bakgrund.

Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta samtalsmetodiskt och är duktig på att vinna förtroende hos målgruppen. 

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet där flexibilitet och samarbetsförmåga är av särskilt stor betydelse. Du kommer att arbeta med ungdomar såväl enskilt som i grupp och behöver därför ha god förmåga att anpassa arbetssätt och insatser utifrån den enskildes eller gruppens behov. Dokumentation ingår och det är viktigt att du kan jobba strukturerat med det.

Logga in och sök jobbet