Barnskötare Fruängens skola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Fruängens skola är en F-9-skola med 670 elever och cirka 130 anställda. Skolan ligger i södra delen av stadsdelen Hägersten. Skolan startade 1958 och har varsamt renoverats genom åren. Vi erbjuder en god miljö och trevliga arbetskamrater. Klassrummen håller hög standard och det är god tillgång på digitala verktyg. Skolans elevhälsoteam består av skolsköterska, kurator och SYV. Eleverna vistas på sitt eget fritidshem under eftermiddagen.                
 
Läs mer på www.fruangensskola.stockholm.se

 

 
Kvalifikationer

I uppdraget ingår skolsamverkan mot en årskurs under skoltid vilket innebär att du får följa en klass under stora delar av skoldagen. Tillsammans med andra yrkesprofessioner ansvarar du för elevernas hela skoldag. Du ser det som naturligt och spännande att utveckla samarbetet mellan skola och fritidshem. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att inspirera till ett lustfyllt lärande som stärker både elevers kunskapsutveckling och deras personliga utveckling.

 

Du har barnskötarutbildning och erfarenhet av arbete i fritidshem. Du har god samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt och intresse för pedagogisk utveckling. Du är trygg i din yrkesroll. Du vill vara med och bidra till skolans och fritidshemmens utveckling. Du bidrar med egna idéer men är också lyhörd för andras idéer. Du har god kommunikationsförmåga. Du är trygg och stabil och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har ett positivt och inkluderande förhållningssätt. Du är insatt i läroplanen. Du ser hur dina arbetsinsatser bidrar till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i fritidshemmet. Du är engagerad och flexibel. Du har förmåga att fokusera på rätt saker.

 

Välkommen med din ansökan så snabbt som möjligt då vi intervjuar löpande. 

 

 

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 Snarast
招聘人数 2
工作时间 100 %
城市 Fruängen, Hägersten
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2022/5425
联系我们
  • Annika Eriksson, 0761223739
发布时间 2022-08-04
申请截止日期 2022-08-18

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: