Lärare idrott och hälsa + matematik, åk 7-9 Hökarängsskolan, vikariat HT20

Hökarängsskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

"Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit”

Hökarängsskolan omfattar årskurserna 1-9 och förskoleklass samt fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Verksamheten omfattar cirka 600 elever. Skolans profiler är basket, idrott, musik samt bild&form.

Hökarängsskolan ska vara en skola för var och en och för alla: Varje elev ska vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan med goda resultat och väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande. Skolan har under några år arbetat med kompetensutveckling i synligt lärande i samarbete med Challenging Learning. Från och med januari 2020 nystartade vi vårt utvecklingsarbete med kompetensutveckling för alla lärare. Som ett led i vårt utvecklingsarbete träffas lärare i pedagogiska utvecklingsgrupper varannan vecka för att utveckla undervisningen.

Läs mer om vår skola på www.hokarangsskolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Lärare i idrott och hälsa samt matematik, åk 8. Idrottsprofil åk 8. Mentorskap åk 8. 

Du kommer att undervisa skolans tre klasser i åk 8 i idrott och hälsa samt ett idrottspass för de elever i åk 8 som valt idrottsprofil som elevens val. Du kommer att undervisa två av klasserna i matematik. Mentorskap i åk 8. 

Kvalifikationer


Lärarutbildning eller undervisningserfarenhet idrott och hälsa + matematik. 

Du skall ha god samarbetsförmåga, positiv vilja och förmåga att utveckla verksamheten och se möjligheter. Du ska vara såväl projektinriktad som resultatorienterad och kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du ska kunna fånga och fördjupa elevernas intresse för dina ämnen, ha stort intresse för elevers kunskapsutveckling och se möjligheter till utveckling. Du ska tycka om att möta elever och ha god förmåga att knyta kontakt och skapa delaktighet i gruppen. Du ska arbeta språkutvecklande och bidra till det kollegiala lärandet. 

 

职位类型 临时职位(3-6个月)
工作性质 全职
入职第一天 200811
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2020/3553
联系我们
  • Charlotta Lindqvist, 0850847557
发布时间 2020-07-21
申请截止日期 2020-08-14
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan