Miljöspecialist/miljösamordnare till exploateringskontoret

Stockholms Stad, Exploateringskontoret, Miljö, landskap och trafik

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning
Exploateringskontoret ska i samband med utvecklingen och byggandet av vår stad bidra till att stadens ambitiösa miljö- och klimatmål uppfylls. Vi söker nu ett par erfarna miljöspecialister/miljösamordnare som på ett konstruktivt, engagerat och ansvarsfullt sätt är drivande i de miljöfrågor som ligger inom exploateringskontorets verksamhetsområde. Tjänsterna är placerade på miljöenheten på Stockholms stads exploateringskontor, avdelningen för miljö, landskap och trafik. Den ena tjänsten är inriktad på dagvattenhantering och vattenkvalitet och den andra tjänsten är en bredare miljösamordningstjänst.

Arbetsuppgifter
Du hanterar de miljöfrågor som är relaterade till exploateringskontorets ansvar och uppdrag. Detta innebär t.ex. beställning och kvalitetssäkring av olika typer av miljöutredningar, kontakter med konsulter för att säkerställa att stadens dagvattenstrategi och handlingsplan för klimatanpassning tillämpas samt för provtagning, bedömning och hantering av föroreningar i mark, vatten och sediment. Även andra miljöaspekter kopplade till byggande och genomförande av exploateringsprojekt kan vara aktuella.

Du bidrar med miljökompetens till hela exploateringskontoret och deltar i olika projektgrupper där du samordnar och leder miljöarbetet i olika skeden, från tidiga utredningar till byggskedet. Arbetet innebär kontakter med stadens projektorganisation samt med konsulter, ansvariga miljömyndigheter och byggaktörer. Det kan även bli aktuellt att skriva yttranden och att utveckla rutiner och verktyg för en ökad verksamhetsstyrning.

Kvalifikationer
Du har en akademisk examen med för tjänsten relevant naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. För tjänsten som miljöspecialist bör du ha flera års erfarenhet av arbete med dagvattenutredningar och miljökvalitetsnormer för vatten. Det är meriterande om du har erfarenhet av utredningar och åtgärder med avseende på förorenade områden, skyfallsutredningar eller andra miljöfrågor kopplade till planering och byggande. För tjänsten som miljösamordnare bör du ha en bred miljöbakgrund med flera års erfarenhet av miljösamordning i stadsbyggnads- och anläggningsprojekt, miljötillståndsprocesser och erfarenhet av relevant miljölagstiftning. 

Du har sannolikt erfarenhet från exempelvis teknisk konsult, länsstyrelse, kommun, central myndighet eller från arbete med miljöfrågor inom byggbranschen. Du kan dessutom kommunicera väl i tal och skrift på svenska och kan vid behov använda engelska i arbetet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att:
• både fungera i grupp och kunna arbeta självständigt
• samarbeta med konsulter och kollegor med olika perspektiv och kompetenser
• vara drivande och ha tydligt leveransfokus
• tänka analytiskt och arbeta strukturerat
• snabbt sätta dig in i nya områden
• prioritera och ta egna initiativ
• lösa problem och vara flexibel då förutsättningarna förändras
• ha ett helhetsperspektiv

Vi erbjuder
På exploateringskontoret värdesätter vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat. Arbetsglädje är viktigt och vi har ett stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats med stort fokus på expansion och utveckling. Du får en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bl. a. tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdagstillägg och flexibel arbetstid (kl. 06-22). Kontoret ligger på Fleminggatan i centrala Stockholm, endast fem minuters promenad från Centralstationen.

Du kommer att ingå i en miljöenhet med ett 10-tal medarbetare med hög miljökompetens och du kommer att få ca 300 kollegor inom exploateringskontoret, personer med ett stort engagemang och samhällsintresse som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 Enligt överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2022/3476
联系我们
  • Frida Nordström, 0850887616
工会代表
  • Johan Olsve, SACO, 08-50887615
  • Luis Lopez, VISION, 08-50827929
发布时间 2022-05-13
申请截止日期 2022-06-13
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här