Legitimerad lärare ma/no 1-7 till försteläraruppdrag 100%

Utbildningsförvaltningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola åk 4–9. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också en CSI-grupp, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1–6. Skolans CSI grupp tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens. Skolan växer snabbt och elevantalet har ökat det senaste året vilket ställer ytterligare krav på organisation och kompetens. Som nystartad verksamhet pågår ett spännande utvecklingsarbete i formandet av skolan. Skolledningen består av rektor och biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare som träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat. Organisationsstrukturen med regelbundna kvalitativa resultatuppföljningar och en parallell utbildningsorganisation ser vi som framgångsrikt.
Organisationsstrukturen stödjer effektivt elevernas lärande och medarbetarnas kompetensutveckling. I skolans drivs ett aktivt utvecklingsarbete med stöd av våra utvecklingsledare och specialpedagoger som utgår från aktuell forskning. Vi har höga förväntningar på alla elevers förmåga att utvecklas och alla elevers rätt till utbildning är huvudfokus i vårt uppdrag. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Biblioteket på Konradsberg Campus är bemannat med bibliotekarie på heltid och är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. Här finns en fritidsklubb för åk 4-6. CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1–6. Vi har ett aktivt demokratiarbete som genomsyrar hela verksamheten. Skolan är MR ambassadörs skola. Skolans elevråd och hållbarhetsråd är engagerat med representanter från alla klasser. Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Med ett likvärdigt respektfullt bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever i undervisningen stärks likvärdigheten på skolan. Vi har ett väl fungerande och prisbelönat elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående. Skolan kompetensutvecklar löpande personal inom UDL (Universal Design för Learning). Detta har bidragit till att lärare har ett gemensamt arbetssätt, som bygger på förutsägbarhet genom kända strukturer. Alla elever på Konradsbergsskolan har en egen digital enhet. På skolan finns hög kompetens att använda digitala resurser i den ordinarie undervisningen och som ett redskap när elever behöver anpassningar.

Arbetsbeskrivning

Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad lärare åk 1–6 och tidigare förstelärare, Du ska ha minst 5 års vana att arbeta med organisationsutveckling och utbildning för kollegor i ett utvecklingsuppdrag som förstelärare. Du ska ha erfarenhet att bygga samverkan mellan lärare och speciallärarfältet fältet för elevers bästa. Du ska ha erfarenhet av att bygga upp en SU verksamhet och tillsammans med skolledning och elevhälsa bygga en struktur i skolan. Du ska ha tidigare erfarenhet av att arbeta som förstelärare. Du ska kunna driva utveckling och skapa en SU grupp, undervisa och leda lärares ämnesutveckling. Vi vill att du är lärare i ordinarie undervisning och nyligen arbetat i ordinarie klass som lärare. Du ska ha vana att ha nära samverkan med skolledningen som förstelärare.
I uppdraget kommer du driva utveckling, samverkan mellan elevhälsa och ordinarie lärare samt bygga upp en verksamhet. Du ska även själv undervisa elever. Du kommer arbeta i nära samverkan med specialpedagog men ha ett lärarperspektiv samt undervisa elever. Vi vill att du har tidigare erfarenhet av försteläraruppdrag eller ledaraskapsuppdrag, då du ska ha kunskap, erfarenhet och förmåga att driva utveckling på en skolenhet. Du ska ha god förmåga att göra analyser av elevers behov, lärares behov och organisationsbehov. Du ska vara lärare med grundbehörighet inom matematik.
Du ska ha ett tydligt ledarskap och en god relationell förmåga till elever och medarbetare. Du ska vara intresserad av elevers undervisningsbehov och se lösningar. Du ska höga förväntningar på alla elevers förmåga att lära och utvecklas. Du ska drivas av att tillsammans med kollegor och skolledning tillse att elever ges förutsättningar att lära och utvecklas. Du behöver vara prestigelös, flexibel och lösningsfokuserad. Du ska se vårdnadshavare som medspelare i elevers utveckling och kunna möta pedagogiska frågor. .

 DU ska ha vana och god förmåga att möta lärare som behöver stöd i sitt uppdrag i undervisningen. Vi har höga krav på att alltid ha elevens bästa i fokus och en helhetssyn på lärande. På Konradsbergsskolan finns kompetenta och behöriga kollegor, där samplanering och kollegialt förhållningssätt är viktiga arbetssätt för att utveckla kompetens och undervisning. Du ska ha ett elevnära förhållningssätt och kunna använda din relationella kompetens i ditt uppdrag för elevers utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
Du har erfarenhet av tidigare försteläraruppdrag god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du ska kunna driva utveckling och bygga upp en verksamhet på vår skola.

Det är viktigt att du är lyhörd, ansvarstagande, har elevens utveckling i fokus, är självständig och har god samarbetsförmåga.

Kvalifikationer

Du ska vara en kvalificerad lärare med vana att driva organisations och ämnesutveckling i nära samverkan med lärare.
Du ska kunna driva utveckling i en organisation och vara självständig i uppdraget.

Övrigt

Du har arbetat som förstelärare

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail omgående
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100%
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2022/6508
Contact
  • Karin Cesar , karin.cesar@edu.stockholm.se
Syndiqué
  • Sohila Iranly-K LR, sohila.iranly@edu.stockholm.se
  • Peta Buren Lärarförbundet, petra.buren@lararforbundetavdelning.se
Publié 22/09/2022
Dernier délai de dépôt de candidature 06/10/2022
Exigences d'identification
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Partager des liens