Medicinskt ledningsansvarig skolläkare

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Avd för lärande och elevhälsa

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Utbildningsförvaltningen inom Stockholms stad ansvarar för kommunal grundskola inklusive förskoleklass och fritidshemsverksamhet, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Inom förvaltningen finns Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa som har till uppgift att på olika sätt stödja stadens skolor i arbetet med att främja och underlätta elevernas lärande, utveckling och hälsa. På Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa finns Enheten för elevhälsa. Enheten arbetar med stöd till rektorer och elevhälsoteam, elevhälsans professioner och ledning av elevhälsans arbete under hälso- och sjukvårdslagen. Här arbetar samordnande skolsköterskor, skolläkare, psykologer, systemförvaltare för Prorenata, specialpedagoger, skolkurator samt studie- och yrkesvägledare.

Arbetsbeskrivning

Elevhälsans medicinska insats (EMI) och Elevhälsans professionsstöd är en organisatorisk enhet. Vid EMI finns en biträdande enhetschef som också är verksamhetschef enligt HSL för gymnasium och gymnasiesärskola samt en verksamhetschef för grundskola, grundsärskola och START Stockholm. Det finns på Enheten för elevhälsa skolsköterskor med centrala uppdrag som framöver kommer att ha visst medicinskt ledningsansvar.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som skolläkare. Det är meriterande om du även är specialist i skolhälsovård.
Som medicinskt ledningsansvarig skolläkare på Enheten för elevhälsa inom central förvaltning arbetar du tillsammans med övriga medarbetare med stöd och expertkunskaper till skolläkarna samt elevhälsans medicinska insats på stadens skolor. Du arbetar självständigt och målinriktat utifrån givna uppdrag. Du är delaktig i att kontinuerligt utveckla stödet till EMI på skolorna i syfte att upprätthålla hög kvalitet och patientsäkerhet. I din roll kan även ett visst administrativt ansvar för det centrala kvalitetsarbetet komma att ingå.

I arbetet kan ingå arbetsuppgifter såsom;
• Att ge medicinskt kunskapsstöd och support till skolläkarna i det dagliga arbetet
• Att tillsammans med verksamhetschef planera och genomföra regelbundna skolläkarmöten
• Bistå vid utredning av medicinska avvikelser
• Bidra till planering och genomförande av fortbildningsinsatser
• I samverkan med medicinskt ledningsansvariga skolsköterskor och verksamhetschefer uppdatera och utveckla styrdokument och stödmaterial för EMI
• Samarbete med elevhälsans övriga professionsstöd (kuratorer, specialpedagoger, studie-och yrkesvägledare och psykologer)
• I övrigt arbetsuppgifter på uppdrag av verksamhetschefer enligt HSL

Kvalifikationer

Legitimerad läkare med specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och/eller skolhälsovård.

Meriterande:
• folkhälsovetenskaplig kompetens
• handledarutbildning
• dokumenterad erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete
• erfarenhet av arbete med stöd för skolläkare och skolsköterskor
• erfarenhet av digitalt utvecklingsarbete
• erfarenhet av kvalitetsarbete, uppföljning och utveckling inom EMI

Kravprofil:
• erfarenhet av arbete som skolläkare
• kunskap om föreskrifter och lagar för hälso- och sjukvården
• kunskap om lagar och föreskrifter som gäller elevhälsans medicinska insats
• kunskap om skolans uppdrag och styrdokument avseende elevhälsan
• erfarenhet och vilja att arbeta i team och god samarbetsförmåga
• god organisatorisk förmåga
• självständigt kunna ansvara för sina arbetsuppgifter
• kunskap om och erfarenhet av arbete i digitalt journalsystem
• kommunikativ kompetens i tal och skrift

Övrigt

Tillsvidareanställning, deltid 60-80%. Tjänsten kan om så önskas kombineras med sedvanligt skolläkararbete upp till 100%.

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps partiel
Premier jour de travail Enligt överenskommelse
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 60-80%
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2023/1820
Contact
  • Susanne Hildman, Bitr enhetschef, Verksamhetschef, 08-50833669
Syndiqué
  • Minoti Sen, Läkarförbundet, 08-50832850
Publié 24/03/2023
Dernier délai de dépôt de candidature 17/04/2023
Exigences d'identification
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Partager des liens