Bibliotekarie till Sturebyskolan 50- 75%

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Sturebyskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Sturebyskolan är en F-9-skola med ca 1170 elever belägen i Enskede utanför Stockholm. Skolans arbete präglas av höga ambitioner, arbetsglädje, höga resultat och ett långt drivet kvalitetsarbete. Skolan har en lång tradition av ett nära samarbete med högskola och universitet och har under årens lopp samarbetat med bl.a. Stockholms universitet och Uppsala universitet i olika skolutvecklings- och forskningsprojekt. För vår professionella personal är det en självklarhet att utgå från forskning och beprövad erfarenhet i sitt vardagliga arbete. För oss är det viktigt med en arbetsplats som genomsyras av ett professionellt arbetssätt och präglas av glädje och engagemang för varandra och våra elever. Sturebyskolan är en attraktiv skola som är känd för sin höga trivsel bland elever och medarbetare.

Sturebyskolan arbetar med övertygelsen att alla elever kan och ska nå målen. Ett högt deltagande i skolans kvalitetsarbete är en del i vårt gemensamma uppdrag.

Arbetsbeskrivning

Som bibliotekarie i skolbiblioteket har du ett pedagogiskt uppdrag utifrån stadens skolbiblioteksplan och skolans övriga styrdokument. Det handlar om att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Skolbibliotek är en verksamhet för hela skolan och är inte enbart knuten till bibliotekslokalen och arbetet innebär många kontakter med elever och personal på skolan.

Du förväntas initiera, planera och genomföra olika läsfrämjande aktiviteter kopplade till läroplanen tillsammans med lärarna på skolan samt på egen hand. Det inkluderar exempelvis litteraturpresentationer, boksamtal och andra aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust och språkliga förmåga. Du ska även arbeta pedagogiskt med medie-och informationskunnighet. Det innebär exempelvis undervisning i käll- och sökkritik samt biblioteks- och internetkunnighet. Du håller dig uppdaterad genom kompetensutveckling och kontinuerlig omvärldsbevakning inom dessa områden.

Du stödjer elever i behov av anpassad läsning genom att bland annat tillhandahålla talböcker och lättlästa medier. Att främja läsning på elevernas modersmål och stärka flerspråkighet är ett annat prioriterat område liksom att synliggöra de nationella minoritetsspråken.

Skolbiblioteket ska erbjuda ett brett utbud av medier och verksamheter som bidrar till bildning, vidgar perspektiven och stärker elevernas lärande kopplat till styrdokumenten. Du ansvarar för inköp, gallring och annat underhåll av medier för att skapa ett relevant och lockande utbud i skolbiblioteket.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
har examen i Biblioteks- och informationsvetenskap, bibliotekarieexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig

tycker om att arbeta med barn och ungdomar och är nyfiken på deras lärande
har god kännedom om aktuell barn- och ungdomslitteratur och kan inspirera till läsning

har hög digital kompetens och kan instruera och vägleda elever och pedagoger i användning av digitala verktyg och informationskällor

är initiativrik och har förmåga att utveckla en aktiv och strukturerad skolbiblioteksverksamhet i samverkan med övrig pedagogisk personal

har en god förmåga att samarbeta med både vuxna och barn och kan skapa möjligheter för dem att vara delaktiga i skolbibliotekets verksamhet

kan uttrycka dig på ett tydligt och pedagogiskt sätt

håller dig uppdaterad inom ditt kompetensområde

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-08-14
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50- 75%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1554
Kontakt
  • Jonas Åkesson, 08-50846301
  • Elin Hjorth, 08-50840077
Publicerat 2023-05-29
Sista ansökningsdag 2023-06-12
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar