Akalla grundskola söker lärare i trä/metallslöjd med försteläraruppdrag

Stockholms Stad, Akalla Grundskola

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Beskrivning

Akalla Grundskola är en tvåparallellig kommunal F-9 skola med ca 520 elever och 100 medarbetare. Vi arbetar i stor utsträckning med tre-och tvålärarsystem i år 1-9. Vi har möjligheter att använda de stora grönområdena kring Järvafältet och Akalla by både på skoltid och fritidstid. Skolan ligger nära allmänna kommunikationer.

Vi är en mångkulturell skola och vi strävar efter att använda ett språkutvecklande arbetssätt och metoder som gynnar våra elever. Till skolan kommer regelbundet nyanlända elever som går i skolans Förberedelsegrupp innan de går ut i klasserna på heltid.

Skolan satsar på IKT i undervisningen och har god tillgång till digitala hjälpmedel.

Skolan arbetar aktivt för att motverka våld och använder metoden Agera tillsammans i åk 4 och Mentorer i våldsprevention, MVP i åk 8.

Här kan du läsa mer: http://akallagrundskola.stockholm.se/

Nu söker vi en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd för åk 3-9. Tjänsten innebär även uppdrag som förstelärare.

Ditt nya arbete

Som legitimerad lärare undervisar du eleverna i trä- och metallslöjd i åk 3-9 och ansvarar för innehåll, planering, genomförande och bedömning i nära samarbete med läraren i textilslöjd. Du har erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever och att arbeta språkutvecklande. Du har erfarenhet av formativ bedömning och har aktuell undervisningserfarenhet. Du anpassar undervisningen efter elevernas behov. Du samarbetar med övriga lärare och är även med i ett arbetslag.

Du uppfyller både Skolverkets och Utbildningsförvaltningens kvalifikationskrav för förstelärare. Du känner dig trygg i styrdokumentens krav på stöd och dokumentation. Du kan göra kvalificerade observationer av undervisning och analytiskt återkoppla till kollegor. Detta ska ligga till grund för skolans utvecklingsarbete. Du har kunskaper i att arbeta språkutvecklande och har god erfarenhet att arbeta med elever med olika funktionsvariationer.
Förstelärare ska huvudsakligen undervisa och arbeta med det som hör till undervisning.
Viktigt att du kan skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor samt att du kan och vill samarbeta tätt med övriga medarbetare på skolan för elevernas bästa.
Vidare ser vi också att du som söker har en god förmåga att ta eget ansvar och egna initiativ.

Inom försteläraruppdraget ingår du i skolans utvecklingsgrupp där förstelärarna tar ansvar för att driva det didaktiska arbetet genom kollegialt samarbete. Utvecklingsgruppen är också delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Kvalifikationer

Vi lägger stor vikt vid din personliga förmåga att:

 • leda, motivera och skapa engagemang för ditt ämne
 • vara en tydlig ledare i klassrummet
 • se vikten av kollegialt lärande 
 • bidra till ett gott samarbete
 • med god struktur planera och organisera ditt arbete
 • använda dig av digitala verktyg som en förstärkning i undervisningen
 • Är väl förtrogen med språkutvecklande arbetssätt

Vi söker dig som uppfyller skolverkets minimikrav:

 • Är genom Skolverket legitimerad lärare
 • Kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • Visar en särskild god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • Är av huvudmannen bedömd som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Även ha uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare

 • Genom systematisk och strukturerad dokumentation visar på en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat
 • Kan synliggöra elevernas lärande och resultat
 • Har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling
 • Skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
 • Utvecklar sin praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling”.

Särskilt kvalificerande för förstelärare är: 

 • Aretemeritering
 • VFU-handledarutbildning, mentorsutbildning eller annan coach/handledarutbildning
 • Magister/masterexamen inom utbildningsvetenskapligt område
 • Erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och/eller leda professionsutveckling för lärare
 • Erfarenhet av IKT, MIK samt NPF

 

Ansökan ska innehålla intyg som stryker din behörighet och kvalifikationer för en försteläraretjänst.

Vi ser fram emot din ansökan!

Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-08-12 eller enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Akalla
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1548
Kontakt
 • Lauriane Baillet, biträdande rektor, lauriane.baillet@edu.stockholm.se
Facklig företrädare
 • Nathalie Lundin, LR , nathalie.lundin@edu.stockholm.se
 • Marie Suneborn, Lärarförbundet, marie.suneborn@lararforbundetavdelning.se
Publicerat 2023-03-31
Sista ansökningsdag 2023-04-17

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här