Specialpedagog/förstelärare i specialpedagogik

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker nu en specialpedagog med lång erfarenhet av att bygga strukturer för elevhälsoarbetet på en skola.

Från och med höstterminen 2014 när Sjöviksskolan startade har ett viktigt mål varit att bygga upp en stark och tvärprofessionell elevhälsogrupp. Nu, höstterminen 2021 är skolan en F-8-skola som ska utvecklas ytterligare. I dagsläget har vi två specialpedagoger och en speciallärare och vi vill förstärka med ytterligare en specialpedagog.

Den vi anställer kommer att få en viktig roll på skolan, få en möjlighet att bidra till utvecklingen mot en riktigt bra skola där alla elever kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Visst låter det kul!

Vi söker en specialpedagog till vårt elevhälsoteam som består av specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterskor, skolpsykolog, biträdande rektorer och rektor. Vi vill ha fokus på det främjande och förebyggande arbetet och vi behöver specialpedagogisk kunskap för att bygga strukturer som ska gynna alla elevers lärande. Vi har sedan skolan startade haft fokus på att arbeta med specialpedagogiska glasögon i verksamheten och nu när skolan växer så behöver vi samla alla våra erfarenheter (goda och mindre goda) till strukturer som kan genomsyra en stor F-9-skola. Vi har redan arbetat med kontinuerliga uppföljningar av elevernas kunskaper och utifrån specialpedagogisk kompetens kommer man i den här tjänsten att ha ett uppdrag i att fullfölja det arbetet.

Skolan har en utvecklingsgrupp där såväl förstelärare och specialpedagoger ingår.

Arbetsbeskrivning

Som specialpedagog på Sjöviksskolan kommer du att arbeta med tre huvudområden;

• främjande och förebyggande arbete för hela skolan när det gäller elevernas lärande med stort fokus på ”ledning och stimulans”. Du ingår också i skolans utvecklingsgrupp för att hela skolans utveckling ska utformas utifrån specialpedagogisk kompetens.

• arbete gentemot personalen på skolan för att lärare i samarbete med specialpedagog ska kunna hitta arbetsformer och arbetssätt som gynnar elevernas utveckling. Det kan vara coachande samtal, konsultation eller kortare kompetensutbildningsinsatser utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv

• direkt arbete med elever utifrån EHTs beslut om insatser. Dessa insatser ska vara tidsbegränsade och utvärderas regelbundet.

Som specialpedagog ingår du dels i elevhälsoteamets arbetslag dels i det team av specialpedagoger och speciallärare som finns på skolan och som under de kommande åren kommer att utökas successivt i och med att skolan växer. Det är viktigt att du delar vår uppfattning om att det viktigaste av elevernas lärande sker inom ordinarie den undervisningens ram. 


Eftersom Sjöviksskolan nu har möjlighet att utlysa en förstelärartjänst så finns det möjlighet, inom den här tjänsten, att få ett föresteläraruppdrag. Med för att vara behörig som förstelärare det krävs ytterligare meriter.

Kvalifikationer

Vi behöver nu en specialpedagog till vårt EHT-team med lång dokumenterad erfarenhet av arbete som både lärare och specialpedagog på främst grundskolans högstadium, men gärna även av erfarenhet av att arbeta på en skola med låg- och mellanstadium. Erfarenhet av gymnasiet är också en merit.

Du behöver vara legitimerad lärare i flera av grundskolans teoretiska ämnen med inriktning på äldre elever samt ha en vidareutbildning till specialpedagog.
Du behöver ha en tydlig kunskapssyn, du behöver kunna arbeta med elever enskilt eller i grupp och du behöver vara noggrann och ha ett strategiskt synsätt. Du behöver ha god samarbetsförmåga och ha lätta att arbeta med elever, vårdnadshavare såväl som kollegor. Att handleda kollegor inom specialpedagogik och genom deras arbete nå framgång är en viktig del av tjänsten.
Du behöver ha ett tryggt och bra bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor, du behöver vara inläst och hålla dig à jour med forskning och nya rön inom specialpedagogik. Du har möjlighet att ingå i externa nätverk för att utvecklas inom yrket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Som specialpedagog behöver du gedigen erfarenhet av egen undervisning som lärare, du behöver ha både erfarenhet och idéer m hur undervisning och organisation på bästa sätt kan gynna elevernas lärande.
Är du dessutom intresserad av ett uppdrag som förstelärare behöver du kunna, genom dokumentation, redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med specialpedagogisk undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet".

Förstelärare ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till att utveckla och synliggöra undervisningen och elevernas lärande och studieresultat, att arbeta för hela skolans och alla elevers utveckling, en trygg lärandemiljö och en tro på alla elevers förmåga att lära, kunskapsutveckling för egen del, kollegors samt för professionen som helhet, att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Vi söker en tydlig ledare med helhetssyn och gott omdöme.

Oavsett om du blir vår nya specialpedagog eller vår nya förstelärare i specialpedagogik så kommer du till en relativt nystartad skola. För att kunna arbeta i en nystartad verksamhet krävs ett stort mått av flexibilitet och god samarbetsförmåga, vi behöver en team-människa som kan vara både coachande och tillitsfull i sitt ledarskap. Du behöver ha god social förmåga och vara lyhörd i kontakt med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du behöver vara bra på att uttrycka dig i tal och skrift och arbetet kräver ett stort mått av självständighet och initiativförmåga. Det är mycket som ännu inte sitter i väggarna och vi behöver tillsammans skapa ska det som behövs för den goda skolan vilket kräver att du är strukturerad, systematisk och strategisk. När det gäller det pedagogiska uppdraget så behöver du ha en tydlig pedagogisk vision och kan vara kreativ och nytänkande.

Övrigt

Vi vill att du delger oss dina tankar kring vad du kan bidra med som specialpedagog. Om du dessutom är intresserad och kvalificerad för att dessutom bli förstelärare behöver du redogöra för dina särskilda kvalifikationer inför det uppdraget.

Du behöver ha ett bra bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor, du behöver vara inläst och hålla dig à jour med forskning och nya rön inom specialpedagogik. Du har möjlighet att ingå i externa nätverk för att utvecklas inom yrket.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Höstterminen 2021 / efter överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Årstadal, Liljeholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/5242
Kontakt
  • Karin Langlet, 0761238180
Facklig företrädare
  • Lärarförbundet, 08-508 40 880
  • Lärarnas Riksförbund, 08-508 42 300
Publicerat 2021-09-12
Sista ansökningsdag 2021-10-03

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan