Vi söker en specialpedagog till vår spec-team

Stockholms stad

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och bygga en skola med stort fokus på elevernas kunskaper, på trygghet och på långsiktig hållbarhet? Sjöviksskolan är en skola som har vuxit under många år och nu står vi inför slutspurten, våra första 9: or slutar vid terminsslut våren 2023 har skolan äntligen vuxit färdigt. Då går våra allra första elever vidare till gymnasiet. Sjöviksskolan startade 2014 med tre förskoleklasser och har växt successivt sedan dess.


Från och med hösten 2019 finns vi i nya fina lokaler i Årstaberg. Under åren har vi arbetat med att etablera strukturer, skapa kultur och bygga upp skolan, stadium för stadium. Vi är inte färdiga, men vi tar ett steg i taget. Ett spännande och utmanande arbete. Idag består skolans ledningsgrupp av rektor, administrativ chef och fyra biträdande rektorer, en för fritidshemmets verksamhet och en för lärarna i de yngre åldrarna och en för lärarna i de äldre åldrarna. Vi har sedan skolan startade haft fokus på att arbeta med specialpedagogiska glasögon i verksamheten och nu när skolan har växt så behöver vi samla alla våra erfarenheter (goda och mindre goda) till strukturer som kan genomsyra en stor F-9-skola.


Skolan består av tio årskursvisa arbetslag som håller till i varsin hemvist. Förutom skolledning har skolan ett elevhälsoteam som består av två skolsköterskor, en heltids kurator, skolpsykolog en dag/vecka, fyra specialpedagoger (varav denna tjänst är en) och en studie-och yrkesvägledare. Som specialpedagog ingår man förstås i elevhälsoteamet och har ett nära samarbete med skolledningen vilket är viktigt i planering av skolans organisation. Expeditionen består av skolsekreterare, vaktmästare och IT-pedagog.


Vi söker nu en specialpedagog som vill vara med i vårt specialpedagogiska team och bygga vidare på Sjöviksskolan. Från och med höstterminen 2014 när Sjöviksskolan startade har ett viktigt mål varit att bygga upp en stark och tvärprofessionell elevhälsogrupp. Vårt nuvarande elevhälsoteam har nu äntligen alla professioner på plats och vi har arbetat fram såväl en elevhälsoprocess som en försöksverksamhet med ”EHM” för att utöka samarbete mellan lärararbetslagen och EHT. Den vi anställer kommer att få en viktig roll på skolan, få en möjlighet att bidra till utvecklingen mot en riktigt bra skola där alla elever kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Visst låter det kul!


Vi söker nu en specialpedagog till vår grupp av specialpedagoger. Våra specialpedagoger arbetar nära varandra och har grupphandledning av en extern handledare på skolan varje månad. Vi vill ha fokus på det främjande och förebyggande arbetet och vi behöver specialpedagogisk kunskap för att bygga strukturer som ska gynna alla elevers lärande

Arbetsbeskrivning

Som specialpedagog på Sjöviksskolan kommer du att arbeta med tre huvudområden;

•främjande och förebyggande arbete för hela skolan när det gäller elevernas lärande med stort fokus på ”ledning och stimulans”

•arbete gentemot personalen på skolan för att lärare i samarbete med specialpedagog ska kunna hitta arbetsformer och arbetssätt som gynnar elevernas utveckling. Det kan vara coachande samtal, konsultation eller kortare kompetensutbildningsinsatser utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv

•direkt arbete med elever utifrån EHT:s beslut om insatser. Dessa insatser ska vara tidsbegränsade och utvärderas regelbundet.

Som specialpedagog ingår du dels i elevhälsoteamets arbetslag dels i det team av specialpedagoger som finns på skolan med inriktning mot grundskolans lägre åldrar.

Kvalifikationer

Vi behöver nu en specialpedagog till vårt EHT-team med bred skolfarenhet.

Du behöver vara legitimerad lärare i några av skolans teoretiska ämnen samt ha en vidareutbildning till specialpedagog.

Fördjupade kunskaper och erfarenhet inom matematikämnet är meriterande.

Du behöver ha en tydlig kunskapssyn, du behöver kunna arbeta med elever enskilt eller i grupp och du behöver vara noggrann och ha ett strategiskt synsätt. Du behöver ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och vara effektiv när det gäller dokumentation. Du behöver ha god samarbetsförmåga och ha lätta att arbeta med elever, vårdnadshavare såväl som kollegor. Att handleda kollegor inom specialpedagogik och genom deras arbete nå framgång är en viktig del av tjänsten.

Du behöver ha ett tryggt och bra bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor, du behöver vara inläst och hålla dig à jour med forskning och nya rön inom specialpedagogik. Du har möjlighet att ingå i externa nätverk för att utvecklas inom yrket.

Du behöver vara van skribent och kunna ta ansvar för dokumentation kring det specialpedagogiska arbetet.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Skolans elevhälsoteam möts varje vecka för att, utifrån elevhälsopersonalens olika professioner, diskutera skolutveckling, organisation och enskilda elever. Ett identifierat utvecklingsområde för skolan är att säkerställa EHT:s processer och förtydliga och underlätta samarbetet mellan arbetslagen och elevhälsoteamet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Augusti 2023, eller efter överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Årstadal, Liljeholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3417
Kontakt
  • Karin Langlet, 0761238180
Facklig företrädare
  • Sveriges Lärare, Monica Hansson, 070-7523487
Publicerat 2023-05-26
Sista ansökningsdag 2023-06-11
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar