Case Manager/Behandlingsassistent

Stockholms Stad, Bromma, Enheten för vuxna , Socialpsykiatri & Beroende

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker en Case manager till Enheten för vuxna! 

Enheten för vuxna är en beställarenhet med ca 30 medarbetare uppdelade på två grupper med vardera biträdande enhetschef som leder och fördelar arbetet. En grupp inriktad på funktionsnedsättning och en grupp som inriktad på beroende och socialpsykiatrins målgrupp. Enheten leds av enhetschef och vi har två administrativa assistenter och en metodutvecklare på enheten som ett stöd för oss alla i det dagliga arbetet.

Gruppen beroende och socialpsykiatri består av 10 handläggare varav fem på socialpsykiatri och fem på beroende. Gruppen arbetssätt innebär att kollegialt stöd är viktigt. Biträdande enhetschef arbetar nära sin arbetsgrupp och är ett stöd i det dagliga arbetet. 

Vi söker nu en Case Manager placerad i arbetsgruppen socialpsykiatri och beroende som vill jobba med personer med samsjuklighet i behov av omfattande hjälpinsatser, personer med långvarigt beroende samt uppsökande arbete. 

Enheten för vuxna har under det senaste året analyserat våra målgrupper och har kommit fram till att våra klienter har en hög grad av samsjuklighet och att de ofta har behov av praktisk hjälp och hjälp med samordning. Behovet av att kunna agera utan dröjsmål i akuta ärenden har ökat och därmed snabba insatser vilket i praktiken innebär att praktiskt stöd behöver prioriteras på enheten. Vi anställer nu en Case manager på heltid för att möta våra medborgares behov på ett adekvat sätt.  

Vi kommer att tillsammans med Case manager utforska nya arbetssätt för målgruppen - det vore kul om du ville vara med på den resan! 

Vi sitter i nybyggt aktivitetsbaserat förvaltningskontor vid Bromma blocks. Vi har ett väl utarbetat stöd från våra administrativa funktioner såsom HR, ekonomi samt våra egna assistenter och metodutvecklare.

Arbetsbeskrivning

Som Case manager (CM) har du möjlighet att arbeta med individen i centrum. Ditt arbete som CM är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med klienten ska arbeta för att hitta bästa lösningen för just individen i fråga.

Du arbetar på uppdrag av socialsekreterarna, biståndshandläggarna och biträdande enhetschef  i tätt samarbete med dem och med den klient du fått i uppdrag att stödja. Ingen dag kommer vara den andra lik och du kommer själv vara med och skapa  innehållet i din tjänst och i dina arbetsdagar i nära samverkan med dina kollegor och med din chef.

Ditt arbete utgår från den lagstiftning (både SOL och LVM) och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter.

I ditt arbete kommer du att samarbeta såväl internt med kollegor i staden som externt med samarbetspartners som till exempel region, försäkringskassa och polis varför vi ställer höga krav på din samarbets- och samverkansförmåga.

Kvalifikationer

Socionom eller likvärdig beteendevetenskaplig högskoleexamen, behandlingspedagog eller
behandlingsassistent bedöms likvärdig om den kombinerats med längre erfarenhet av arbete med
målgruppen. Vi ser med fördel att du har en Case manager utbildning.

Du är flexibel och relationsskapande, du har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är engagerad, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som Case manager. 

Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med arbeta tätt med dina kollegor och att samverka med andra professioner. Du har god självinsikt och är öppen för självreflektion.

Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.

Övrigt

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/415
Kontakt
  • Marja-Lo Beltzikoff, 0850806288
Facklig företrädare
  • Kamilla Lantz, Vision, 076-1206999
  • Annika Heikkinen, SSR, 08-50806114
Publicerat 2023-01-30
Sista ansökningsdag 2023-02-13
Utbildningskrav Högskola/universitet
Yrkeshögskola

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här