Lärare inom fritidshem eller motsvarande till Nockebyhovsskolan Bromma

Utbildningsförvaltningen Stockholm stad

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Våra båda skolor ligger naturskönt i Bromma. Nockebyhovsskolan är vår lilla annexskola som ligger intill Judarskogen och nära Mälaren. Det är en enparallellig F-3-skola med ca 100 elever. Olovslundsskolan, som är vår huvudskola med drygt 500 elever är en treparallellig F-6-skola. På skolan finns även en grundsärskoleklass.

De fina utemiljöerna runt våra skolor lockar till utomhuspedagogik. Det är något vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I under­visningen erbjuds eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. I årskurs 1 och 2 har vi fritidsverksamhet i halvklass inlagt under skoldagen.

Nockebyhovsskolan har goda och upparbetade rutiner för det dagliga arbetet vilket har lett till goda resultat gällande elevernas kunskapsutveckling, men också när det gäller trygghet trivsel och studiero. Fritidshemmets verksamhet får höga betyg av elever och vårdnadshavare i brukarundersökningar över tid. På Nockebyhovsskolan får du möjlighet att arbeta i ett erfaret arbetslag som sätter elever och verksamhet främst och ställer upp för varandra i det vardagliga arbetet. En fin utemiljö, mycket god tillgång till digitala verktyg samt lokaler för fritidsverksamhet gör att det finns goda förutsättningar för att driva och arbeta med fritidshemmets uppdrag.

Som pedagog inom fritids på Nockebyhovsskolan samverkar du med pedagogerna på Olovslund när det gäller att driva och utveckla fritidshemmets verksamhet.

Anställningen är i första hand en visstidsanställning men en tillsvidareställning kan med stor sannolikhet bli aktuell framåt. Förutsättningar diskuteras i samband med intervju. 

Planen är att anställningen börjar 2023 01 10 men startdatum kan diskuteras i samband intervju. 

Arbetsbeskrivning

Som pedagog på fritidshemmet ingår följande arbetsuppgifter:
- Stödja och komplettera undervisningen under skoldagen i klassrummet
- Planera och genomföra undervisning i fritidshemmet
- Aktivt leda och planera rastverksamhet
- Vara rast/gårdsvärd
- Vara en aktivt deltagande medarbetare i arbetslagsmöten och fritidshemsmöten
- stödja enskilda elever och/eller grupper under skoldagen

Kvalifikationer

Gällande utbildning söker vi i första hand dig som har formell utbildning. Du som har erfarenhet av arbete som barnskötare och har genomgått interna eller andra utbildningar är också välkommen att söka tjänsten.

Vi söker främst dig som har erfarenhet av arbete med grundskolans yngre åldrar. Erfarenhet av att komplettera och stödja i klassrummet under skoltid samt att leda och genomföra fritidsverksamhet. Erfarenhet, kunskap samt en vilja av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd är också viktig i sammanhanget.


Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023 01 10
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/6799
Kontakt
  • Henrik Kroon, 0850807551
Publicerat 2022-10-03
Sista ansökningsdag 2022-10-17
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här