Nya Elementar söker Lärare mot fritidshemmet, åk F-3, 100% vik from dec-23

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens medborgare i ett ”smartare” Stockholm.

Nya Elementar är en kommunal F-9 skola som ligger i Bromma. Närheten till naturen och stadens centrum gör skolans läge mycket attraktivt. 1999 öppnade Nya Elementar upp dörrarna för en verksamhet i en nyrenoverad funkisskola. Här ges eleverna likvärdig tillgång till IT och därmed bättre möjlighet till kunskap som förbereder dem till det digitaliserade samhället. Under Nya Elementars ledning drivs även Bromma Kyrkskola (F-2, 84 elever, 10 personal).

Vår verksamhet består av F-9 grundskola och grundsärskola. Nya Elementars vision är att:
"På Nya Elementar utvecklar du förmågor som stärker dig som individ så att du kan vara medskapare till en hållbar värld"

För att bättre kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration så har vi på Nya Elementar sett till att vi har likvärdig tillgång till digitala verktyg (1-1) och insatser för kompetensutveckling för elever och personal, varje vecka. Syfte är att nå en högre måluppfyllelse hos elever och särskilt gynna elever i behov av särskilt stöd. För oss är det viktigt att skolan känns och är meningsfull på riktigt, både för elever och personal.

På Nya Elementar tillhör alla medarbetare ett arbetslag. Vår styrka är vårt arbetslagsöverskridande kollegiala och kollektiva lärande. På skolan finns flera skolutvecklingsgrupper (t.ex. IKT, FoU-projekt, Globala målen) som driver lärande genom att organiserar föreläsningar, workshops, teachmeets mm. för skolans personal.
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog / lärare mot fritidshemmet för att undervisa enligt Fritidshemmets läroplan och vill arbeta utifrån ett tydligt elevfokus, har en generös inställning till det kollegiala lärandet och ett stark intresse för ett datalogiskt tänkande dvs handleda eleverna så att de kan använda sin iPad som en resurs för att nå ännu högre kunskapsutveckling då de arbetar med skolarbete.

Egenskaper som är meriterande är samarbetsförmåga, initiativförmåga, förändringsbenägenhet, helhetstänkande och intresse för det datalogiska tänkandet.

Som pedagog på Nya Elementar ska du vara en tydlig ledare, ha en förmåga att skapa ett bra klimat samt ha en utvecklingsbenägen syn på heldags lärandet där du lyckas få med dig eleverna.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är lärare mot fritidshemmet / fritidspedagog och vill vara med och utveckla verksamheten på fritids för våra elever i åk F-3.
Övergripande uppdrag för lärare mot fritidshemmet är att ansvara för undervisningen i fritidshemmet samt samverka med klasslärare under skoldagen.
Det innebär att du ansvarar för planering, genomförande, uppföljning samt utvärdering av undervisningen i fritidshem och rastverksamheten.
Uppdraget innebär också att du ska komplettera lärandet i grundskolan, planera, hålla och följa upp fritidsaktiviteter samt stödja elevernas sociala utveckling. Du ska arbeta utifrån ett heldagsperspektiv där skola, rastverksamhet och fritids är lika viktiga för att eleverna ska nå målen. Du ska arbeta för att stimulera elevernas utveckling och lärande under hela dagen samt erbjuda en meningsfull fritidshemstid. Du är väl in satt i läroplanen, kunskapskraven och övriga styrdokument för fritidshem, förskoleklass och grundskola. Du har en god förmåga att kommunicera, skapa bra relationer och samverka med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är engagerad i ditt uppdrag och brinner för att leda eleverna i deras utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Du ska ha en generös inställning till det kollegiala lärandet och ett starkt intresse samt kunskap om digitala lärresurser i undervisningen för att förstärka lärandet hos eleven.

Du kommer att ingå i ett arbetslag/hemvist med klasslärare, lärare mot fritidshemmet, förskollärare, barnskötare och lärarassistenter som tillsammans ansvarar för eleverna i årskurs F-3. Denna tjänst har en placering i åk2 alt åk3, är ett vikariat from december 2023 till maj 2024 med möjlighet till förlängning.

KvalifikationerEgenskaper som är meriterande är samarbetsförmåga, initiativförmåga, förändringsbenägenhet, helhetstänkande och intresse för det datalogiska tänkandet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i fritidshemmet.Övrigt

Vi söker dig som:

Är utbildad lärare mot fritidshem/fritidspedagog
Är väl förtrogen med läroplanens mål och värdegrund.
Har god samabetsförmåga, initiativförmåga, flexibilitet samt ett helhetstänk.
Använder digitala verktyg i undervisningen.
Skapar goda relationer och är professionell i mötet med elever, vårdnadshavare och personal.
Har elevens perspektiv ständigt i fokus genom att bygga undervisningen utifrån elevernas behov och intresse.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 december 2023, eller tidigare
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/5495
Kontakt
  • Sara Elvermåhr, Bitr.rektor, 08-50841266
  • Anna Hermansson, Förstelärare för Fritidshemmet, 08-50807700
Publicerat 2023-09-22
Sista ansökningsdag 2023-11-06
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar