skola-lila.png

Rektor till Olovslund/Nockebyhovs skolor

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam, du har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

 

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm


Om skolan

Olovslund/Nockebyhovs skolor ligger naturskönt i Bromma. Nockebyhovsskolan med ca 100 elever (F-3) är belägen mellan Judarskogen och Mälaren. Huvudskolan Olovslundsskolan med ca 500 elever (F-6), inklusive anpassad grundskola, är belägen intill Olovslundsparken. Ledningsgruppen har jobbat tillsammans i många år och i kombination med en kompetent och erfaren personalgrupp har de lagt grunden för en stabil organisation och god kultur. Skolan är attraktiv för elever, medarbetare och vårdnadshavare och har ett högt söktryck som skapar goda förutsättningar för en hållbar organisation. Skolans vision "Vi lär och utvecklas tillsammans" genomsyrar arbetet på båda skolorna och ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete har lett till att skolan år efter år når höga resultat avseende såväl kunskap som trygghet och trivsel. För närvarande består ledningsgruppen av rektor, en biträdande rektor och en administrativ chef.

 

Läs mer om skolan här: Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag är att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Vidare ansvarar du för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. I din roll som rektor har du har ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar.

 

Skolan är mycket väl fungerande med genomgående goda resultat. I ditt uppdrag förväntas du arbeta för att förädla befintliga processer och arbetssätt samt skapa en långsiktigt hållbar organisation utifrån tilldelade resurser. Vidare fortsätter du driva utvecklingsarbetet kring anpassad grundskola samt leder arbetet med att skapa goda förutsättningar för elevers lärande under hela skoldagen.

 

Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

 

Ditt ledarskap

Olovslund/Nockebyhovs skolor söker dig med ett nära och tryggt ledarskap som är en synlig, närvarande chef och pedagogisk ledare. Du har en förmåga att få omgivningen att växa. Vi söker en rektor som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som ledare är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Du främjar nytänkande och mångfald samt engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling samt utvecklar det egna ledarskapet. Vi söker dig som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du är flexibel och har en förmåga att styra om arbetsuppgifter utifrån ändrade prioriteringar. Vi söker dig som lyssnar och anpassar dig till mottagaren och situationen, leder tydligt och engagerat   både enskilda möten och i större sammanhang. Du har förmåga att påverka och övertyga i avsikt att få med dig andra. Du visar tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt i hela organisationen.

 

Utbildning

Du har pedagogisk högskoleutbildning mot lärarexamen och har genomfört Rektorsprogrammet.

 

Erfarenhet

Du har flerårig skolledarerfarenhet från grundskola. Meriterande är erfarenhet av rektorsuppdrag, skolledarerfarenhet från fritidshem och anpassad grundskola.

 

Kunskap

Du är väl förtrogen med Lgr 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har god insyn i hela skolans organisation och kunskap om att leda en skola på vetenskaplig grund och är väl förtrogen med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/1166
Kontakt
  • Mikael Kaspar, grundskolechef, 08-50833777
  • Eva Krohn, chefsrekryterare, 08-50833979
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledare, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
  • David Gustafsson, Sveriges Lärare, 076-1233550
Publicerat 2024-03-01
Sista ansökningsdag 2024-03-17
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar