Magelungsskolan söker kreativ slöjdlärare, SLTX, åk 3-6

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Arbetsplatsbeskrivning

I vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
•Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
•Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
•Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
•Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

På Magelungsskolan höjs resultaten för varje år, eleverna känner studiero och trygghet. Tillsammans tar vi ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö vilket visar sig i vårt höga resultat i medarbetarenkäten, vi har ett av de högsta AMI inom skolorna i Stockholm Stad. Vi har ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete på skolan som genomsyrar verksamheten och som handlar om att återkommande följa upp verksamheten för att kunna utveckla och förbättra den. På Magelungsskolan får eleven de bästa förutsättningarna att nå goda studieresultat och utvecklas som människor. Varierade undervisningsformer, systematisk uppföljning av elevernas studieresultat, tät återkoppling med vårdnadshavare tillsammans med en trygg skolmiljö där alla elever blir sedda är våra grundstenar. Magelungsskolan fokuserar på ett pedagogiskt utvecklingsarbete där vi under ett par läsår har satsat på Singapore Math för skolans alla elever, att stärka det befintliga kunskap- och språkutvecklande arbetssättet samt skolgemensamt utveckla arbetet med trygghet och studiero kopplat till ett digitalt utvecklingsarbete.
Kommande läsår har vi skapat förutsättningar för ett skolgemensamt kollegialt lärande med fokus på lärande för hållbar utveckling och vi gör det i ett skräddarsytt samarbete med NTA. Lärarna fortsätter med det gemensamma uppdraget att implementera de nya kursplanerna och Singaporemodellen. Vi gör detta kollegialt och det leds av skolans tre förstelärare och extern handledning för Singapore Math. Värdegrundsarbetet har en viktig roll på skolan och vi arbetar återkommande med den tillsammans med eleverna.
Vi har idag över 90% legitimerade och behöriga lärare samt förstelärare som driver den pedagogiska utvecklingen tillsammans med skolledningen. På skolan arbetar ett femtiotal medarbetare, alla med det gemensamma målet att samtliga elever ska må bra, vara trygga och utvecklas så långt som möjligt kunskapsmässigt såväl som socialt.

Skolan är en F-6-skola med ca 340 elever, två klasser i varje årskurs. Skolan ligger i fina omgivande miljöer och med en skolgård som inbjuder till varierad utevistelse för rörelse. Pedagogerna på fritidshemmet planerar och genomför rastaktiviteter. Klassrummen är moderna och nyrenoverade och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö. Vi har ett bibliotek som detta läsår blivit moderniserat och blivit mer inbjudande. Skolan nås lätt genom goda kommunikationer som pendeltåg och tunnelbana.

Här finner du mer att läsa om oss:
https://pedagog.stockholm/organisation-och-ledarskap/magelungsskolan-vande-trenden/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/skolan-med-stockholms-nojdaste-medarbetare/

Arbetsbeskrivning

Vi söker lärare i ämnet slöjd med inriktning textilslöjd för undervisning i årskurs 3-6 (ev. 4-6) på 50% för ett vikariat under läsåret 2023-2024 och som brinner för att vägleda unga till ett kreativt skapande.
I de dagliga arbetsuppgifterna ingår att du planerar, genomför, följer upp och säkerställer ett kvalitativt lärande för eleverna utifrån våra styrdokument. Som pedagog på Magelungsskolan arbetar du medvetet med alla elevers behov som central utgångspunkt vid planering och utförande av undervisningen.
Undervisningen sker i halvklasser i en välutrustad slöjdsal. I dina arbetsuppgifter ingår att organisera för god ordning, materialvård och elevsäkerhet i slöjdsalen samt ansvara för relevanta inköp via en ämnesbudget.
Du ingår i ett välfungerande LÄReam bestående av lärarkollegor som har regelbundna träffar för utvecklings- och organisationsfrågor. Kollegialt arbete och samarbete ser vi som en självklarhet. Som kollega på Magelungsskolan är du engagerad och har lätt för att samarbeta.

Förmågor och färdigheter

Du har erfarenhet av att planera, genomföra samt följa upp undervisningen och elevernas resultat för att kunna ge eleverna formativ bedömning och utifrån styrdokument som Lgr 22.
Du har strategier för hur du systematiskt ska följa upp elevernas resultat.
Du har god svenska i tal och skrift.
Du har en god digital kompetens.
Du har en god förmåga att organisera ditt arbete.
Du har ett tydligt ledarskap i klassrummet och en förmåga att skapa en trygg och varierad inlärningsmiljö som präglas av hög kvalitet, studiero och lust till lärande.
Du har god förståelse för människors olika förutsättningar för att ta sig an kunskaper.
Du har förståelse för uppdraget och goda relationer till kollegor, elever och deras vårdnadshavare. Du har ett intresse för ditt ämne/dina ämnen och utvecklar kontinuerligt dina kunskaper och undervisningsmetoder viket du kan beskriva i din ansökan.

Kvalifikationer

Du har en pedagogisk utbildning med inriktning estetiskt ämne vid högskola/universitet.

Det är meriterande om du har genomgått utbildning vid specialpedagogiska myndigheten, SPSM, om att undervisa elever med funktionsvariation i de praktiskt-estetiska ämnena. 


Övrigt


Du är en trygg och stabil person som har självinsikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma påbörjas innan ansökningstiden gått ut men beslut om anställning sker efter ansökningstiden gått ut. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-08-15
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Farsta
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3607
Kontakt
  • Heléne Litzén, rektor, 076-1247442
Facklig företrädare
  • Gisela Johansson, Sveriges lärare , gisela.johansson@edu.stockholm.se
Publicerat 2023-06-01
Sista ansökningsdag 2023-06-15
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar