Kurator Fruängens skola (Projekt 1år)

Stockholms Stad

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Fruängens skola är en F-9-skola med 650 elever i grundskola och grundsärskola. Vi är cirka 130 medarbetare. 

Skolan är belägen med närhet till goda kommunikationer - tunnelbana och bussar. Området präglas av en bebyggelse från 50- och 60-talen samt pågående byggnation med inflyttning till området. Skolan består av sex byggnader vackert belägna i en cirkel runt talldungar och skolgårdar. Skolan är tillgänglighetsanpassad. Vi har en hög andel legitimerade och ämnesbehöriga lärare.

Skolans elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare.

Tjänsten är ett projekt på 1 år, men det finns goda möjligheter till att den kan komma att leda till en tillsvidare anställning. 

Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal i Stockholms stad.

Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. 

Arbetsbeskrivning 

Det här projektet riktar sig främst till elever med hög skolfrånvaro. Vi har elever som av olika anledningar har svårt att komma till skolan och vi behöver hjälpa dem att komma tillbaka till skolan. Uppdragen kommer att förmedlas via elevhälsoteamet. Det kommer att ställa höga krav på flexibilitet på den som tilldelas tjänsten. Tjänsten kommer också att innebära sedvanliga kuratorsuppgifter parallellt med frånvaroarbetet. Arbetet kommer också att innebära nära samarbete med skolans kurator, specialpedagog och elevhälsoteamet. 

Som kurator i skolan har du möjligheten att arbeta med unga människor och stödja dem i deras utveckling .Ditt arbete som skolkurator är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med elev, vårdnadshavare och övrig personal i skolan ska arbeta för att hitta bästa lösningen för just individen i fråga.

I arbetet som kurator kan det bland annat ingå att konsultera, aktualisera ärenden, inhämta information, göra bedömningar, fatta beslut och följa upp insatser. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter.

I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i staden och externa samarbetspartners som till exempel socialtjänst, fältassistenter, landsting och polis.

Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!

 

Kvalifikationer

Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. 

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare.

Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.

Eftersom arbetet kan innebära att möta unga  människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse, så snart som möjligt
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Fruängen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1792
Kontakt
  • Annica Lavergren, biträdande rektor, 08-50823708
Publicerat 2023-03-29
Sista ansökningsdag 2023-04-16
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här