Förskollärare till Hägerstensåsens förskolor

Stockholms Stad, Hägersten-Älvsjö SDF, Avdelning för förskola

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hägersten-Älvsjö är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. I dag är vi stadens näst största stadsdelsområde med ca 130 000 invånare. Stadsdelsförvaltningen erbjuder förskola och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel. Vi är drygt 3000 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa bra förutsättningar och service för de som bor i stadsdelsområdet.

Den kommunala förskoleverksamheten hos oss är den största i Stockholms stad och vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med verksamhetens utveckling utifrån det kompetenta barnet och en lärande organisation.

Arbetsplatsbeskrivning

Hägersten-Älvsjö är en stadsdel med en ökande befolkning och tillkommande bostäder.
Hägerstensåsens förskolor ligger i nära anslutning till bra kommunikationer och erbjuder även goda möjligheter till utforskande i skog och mark. Närheten till både skog, parker och färdmedel gör det enkelt att nyttja såväl Stockholms stads kulturutbud som möjligheten att vara nära naturen. Hägerstensåsens förskolor är en kommunal förskolenhet inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Vi består av fyra förskolor av varierande storlek. Vår vision och värdegrund:

Hägerstensåsens förskolor - där delaktighet, mångfald och samarbete ger en likvärdig utbildning där trygga barn med lust lär och utvecklas.

Hos oss på Hägerstensåsens förskolor arbetar vi utifrån ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, som bygger på en tro på människans möjligheter, och respekt för barnet samt en övertygelse om att barn har en inneboende drivkraft att utforska världen. Alla barn möjliggörs att utvecklas och lära så brett och fritt som möjligt. Det är barnets intressen, tankar, erfarenhet och teorier som präglar verksamhetens innehåll och utformningen av våra lärmiljöer. Barnens lärprocesser synliggörs, bearbetas och utmanas vidare med hjälp av pedagogisk dokumentation. Barnens och din nyfikenhet tas tillvara på för att utveckla en lärande organisation utifrån reflektions- och andra gemensamma forum.

Vår välorganiserade dagsstruktur, som utgår från barnens delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbete. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling. Som lärare på Hägerstensåsens förskolor kommer du att verka i ett sammanhang där vi erbjuder olika mötesplatser och engagerar barnen i lekfulla och lärande utmaningar. 

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som lärare innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som lärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål.

Som lärare leder och utvecklar du det pedagogiska arbetet i samverkan och dialog med övriga kollegor. Du ska utöva ett aktivt medarbetarskap genom att vara insatt i och följa såväl nationella som lokala styrdokument och mål, ta ansvar för dina arbetsuppgifter och för att utveckla verksamheten. Du ska aktivt delta i enhetens systematiska kvalitetsarbete. Du ska bidra till arbetet med pedagogisk dokumentation, uppföljning och analys av varje barns utveckling och lärande. Du ansvarar för att utbildningen utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar. Du ska säkerställa att varje barn får en god daglig omsorg samt ges möjlighet till lek, lärande och inflytande. Du ska bidra till att planera och genomföra en verksamhet som är meningsfull, rolig och trygg för alla barn. Du ska även leda arbetet med att skapa pedagogiska miljöer som är tillgängliga, estetiskt tilltalande och utmanande. Du samverkar med och tar ansvar för att utveckla en tillitsfull och professionell relation till vårdnadshavarna.

Kvalifikationer

Du är en driven lärare med stort engagemang och ett professionellt förhållningssätt. Du kan omsätta förskolans läroplan i det vardagliga arbetet. Du har god digital kunskap och goda insikter i arbetet med pedagogiskt dokumenterande och utformande av pedagogiska lärmiljöer. Du är genuint nyfiken på barns tankar och värnar om demokratiska värden. Du är målmedveten och trivs med utvecklingsarbete och tar egna initiativ i arbetet. Du har en helhetssyn på verksamheten och har en god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med både barn, kollegor och vårdnadshavare. Vidare är du tydlig i din kommunikation, ditt ledarskap och har förmågan att kombinera teori och praktik i ditt vardagliga arbete.

Vi söker dig som har förskollärarutbildning samt en förskollärarlegitimation alternativt inväntar din legitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper.

Övrigt

Hos oss får du tillgång till:

Pedagogisk utvecklingstid, 4tim./v.
Avsatt tid för arbetsplatsledaruppdrag, 1tim./v.
Schemalagd tid för arbetslagsreflektion, 1tim./v.                                                                        Delta i enhetens ledningsgrupp, 1tim/varannan v.                                                          Pedagogiska måltider.
Kompetensutveckling, löpande under året.
Arbetskläder.
Friskvårdsbidrag 5000 kr per år.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-09
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Hägersten
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/656
Kontakt
  • Tina Stålnacke, 0850822140
  • Ena Hultell, 0850822152
  • Anna Lindmark, 0850822156
Facklig företrädare
  • Susanne Stjärnfelt, 08-50823492
Publicerat 2023-02-03
Sista ansökningsdag 2023-02-17

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här