Skolsamordnare för placerade barn och unga - vikariat

Hägersten-Älvsjö SDF, Avdelning för social omsorg, Familjenheten

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med drygt 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.

Arbetsplatsbeskrivning

Avdelningen Social omsorg på Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvarar för både myndighetsutövning och serviceinsatser.

Familjeenheten består idag av mottagningsgrupp, fyra utredargrupper, ett placeringsteam, två familjevårdsteam samt stadsdelens öppenvård. Till enheten hör även ett administrativt team. Vårt kontor finns på Telefonplan, Telefonvägen 30.

En av våra kollegor i placeringsteamet går på föräldraledighet, därför söker vi nu en vikarierande skolsamordnare. 

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen och sex av stadens stadsdelsförvaltningar ansökt om projektmedel för att stötta placerade barn och ungas skolgång. Placerade barn och unga är en utsatt grupp och har ofta sämre skolresultat jämfört med andra barn. Samtidigt vet vi att skolan är den allra viktigaste skyddsfaktorn för att det ska gå bra för barn och unga senare i livet.

Du blir en av totalt tio skolsamordnare i staden och kommer att arbeta med barn och unga som är placerade på HVB-hem, särskilda ungdomshem (§ 12 hem), skyddade boenden, i stödboenden samt i så kallade behandlingsfamiljer.

Du kommer att arbeta nära barnet eller den unge, hens vårdnadshavare samt den socialsekreterare som är ansvarig för barnet eller den unges placering. Som skolsamordnare arbetar du med myndighetsutövning i de delar som handlar om skolgång och förutsättningar för skolgång. Du stöttar socialsekreteraren i val av placeringsalternativ och har skolgången i fokus. Skolsamordnaren förväntas genom sitt arbete få en överblick och kunskap om skolor och fungerande skolgång i anslutning till stadens egna samt upphandlade placeringsalternativ. Vidare ska skolsamordnaren vara delaktig i framtagande av vårdplan samt pådrivande vad gäller att upprätta och följa genomförandeplanen. Ett stort fokus ska ligga på skolnärvaro och skolresultat. Skolsamordnaren ska inför, under och efter placeringen hålla kontakt med barnet eller den unges skola och aktivt följa upp skolgången.

I skolsamordnarens arbetsuppgifter ingår bland annat

  • Ansvar för och operativt stöd till socialsekreterare i frågor rörande skolgången och förutsättningar för skolgång.
  • Säkerställa att den planering som parterna kommit överens om gällande barnet eller den unges skolgång genomförs.
  • Dokumentation kring skolfrågor direkt i barnets eller den unges akt.
  • Förberedelser inför skolbyte enligt stadens rutiner, vilket innebär att säkerställa att det finns underlag kring barnets skolgång och att den nya skolan får del av den information som finns.
  • Skolsamordnaren behöver också skaffa sig kännedom om barnet eller den unges och vårdnadshavarens upplevelser om vad som fungerat eller inte fungerat kring skolgången och se till att denna information förmedlas till berörda.
  • I samband med hemflytt arbeta för att skolgången är planerad och kommer igång och att barnet eller den unge och hens vårdnadshavare får det stöd som behövs för att upprätthålla en fungerande skolgång. Vid behov initiera insatser inom öppenvården i avsikt att stabilisera skolgången.

Du kommer att tillhöra placeringsteamet inom myndighetsutövningen för barn och unga vid Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Som skolsamordnare kommer du även att tillhöra en projektgrupp med övriga skolsamordnare i staden och delta på regelbundna erfarenhetsutbyten samt få projektstöd från socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Kvalifikationer

Du som söker ska vara socionom och ha minst två års erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och unga.

Det är mycket meriterande om du utöver arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning har erfarenhet av arbete inom skolan. Övriga meriter för arbetet som skolsamordnare för placerade barn och unga är erfarenhet av arbete med placeringar inom socialtjänsten samt erfarenhet av arbete vid institution, stödboende eller av arbete med stöd till så kallade behandlingsfamiljer.

Du ska vara drivande och ha lätt för att samarbeta. Du ska vara bekväm i att dels ha en egen roll i en arbetsgrupp vid stadsdelsförvaltningen där du driver projektet framåt, och att samtidigt ingå i en projektgrupp tillsammans med övriga skolsamordnare i staden. Du har också förmågan att hantera flera parallella processer och kan vara flexibel i dina arbetsuppgifter. Att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt är något som är självklart för dig.

Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Resor ingår i tjänsten.
Det är ett 1års-vikariat med möjlighet till förlängning, startdatum är den 1 maj 2023. 

Heltid omfattar 39,5 h/vecka.

Vi erbjuder friskvårdstimme och friskvårdspeng. Vi arbetar aktivt med att skapa en god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö där vi värdesätter medarbetarnas utveckling och kompetens. Vi arbetar utifrån vår värdegrund som innebär; delaktighet, ansvar, respekt, tydlighet och utveckling.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 maj 2023
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Hägersten-Älvsjö
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/645
Kontakt
  • Rebecka Tjergefors, bitr enhetschef placeringsteam, 08-50822015
  • Ylva Firnhaber, enhetschef, 08-50821263
Facklig företrädare
  • Shahanaz Khan, SSR, 08-50821524
  • Katri Karlsson, Vision, 08-50822464
Publicerat 2023-02-03
Sista ansökningsdag 2023-02-24
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar