Verksamhetsutvecklare på sociala avdelningens utvecklingsenhet

Stockholms Stad, Södermalm SDF, Sociala avdelningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Sociala avdelningens utvecklingsenhet söker nu en verksamhetsutvecklare. Du kommer till en arbetsplats som har ett högt utvecklingsdriv och där professionalitet, engagemang och nytänkande är viktiga hörnstenar. Du rapporterar till enhetschef för sociala avdelningens utvecklingsenhet och i vissa uppdrag till avdelningschef för sociala avdelningen.

På utvecklingsenheten arbetar vi ständigt för att utveckla och öka kvaliteten i våra verksamheter. Vi jobbar för boende, verksamma och besökare i Södermalms stadsdelsområde samt för chefer och medarbetare på sociala avdelningen. Viktiga utgångspunkter i vårt arbete med uppföljning och utveckling är gällande lagstiftning och forskning inom socialtjänsten och verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. I enhetens uppdrag ingår även att samarbeta och samverka för att skapa trygghet för personer som bor eller vistas inom Södermalms stadsdelsområde och/eller har behov av våra tjänster.

 

Arbetsbeskrivning

Som verksamhetsutvecklare arbetar du främst gentemot chefer och medarbetare på sociala avdelningen. Ditt huvudsakliga uppdrag är att följa upp verksamheter inom LSS och socialpsykiatri, samordna upphandlingar för sociala avdelningen, arbeta med den stadsövergripande boendeplanen inom funktionsnedsättningsområdet samt vara kontaktperson i avtalsfrågor gentemot entreprenadverksamheterna. Utöver detta stöttar du sociala avdelningens enheter i deras verksamhetsutveckling och arbetar aktivt med avdelningens systematiska kvalitetsarbete.

 

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att

 • följa upp verksamheter inom LSS och socialpsykiatri
 • samordna upphandlingar i samverkan med interna och externa aktörer
 • ta fram beslutsunderlag till ledningsgruppen utifrån inkomna uppdrag
 • arbeta med stadens årliga boendeplan inom funktionsnedsättning
 • skriva tjänsteutlåtanden
 • vara förvaltningens kontaktperson i avtalsfrågor rörande entreprenadupphandlingar
 • samordna genomförandet av stadens brukarundersökning inom LSS och socialpsykiatrin
 • omvärldsbevaka
 • analysera kvalitativ och kvantitativ data

Du medverkar till att brukarna i stadsdelsområdet får ta del av skydd, stöd och service av god kvalitet varje dag året runt. Du blir en del av Stockholms stad, en av Sveriges största arbetsgivare, där möjligheterna till utveckling är stora. Södermalms stadsdelsförvaltning erbjuder sina medarbetare goda arbetsvillkor t.ex. friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och flextid.

Kvalifikationer

Du har en socionomutbildning eller annan likvärdig samhällsvetenskaplig utbildning.

Du har goda kunskaper om de lagar, styrdokument och regler som styr socialtjänsten och verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Du har särskild kunskap om erfarenhet av arbetet med LSS-lagstiftningen. Du har en hög IT-mognad, arbetar självständigt med t.ex. excel, word och powerpoint. Du sätter dig snabbt in i nya system och digitala lösningar som arbetet kräver för att följa med i samhällets digitalisering. Du har minst 2 års erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten eller verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Du har erfarenhet av att vara med och genomföra offentliga upphandlingar samt följa upp kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter. Det är meriterande om du har erfarenhet från olika delar av socialtjänsten, både från myndighetsutövning och från arbete i utförarverksamhet. Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av arbeta inom LSS-verksamheter och socialpsykiatri.

Du har ett strategiskt tänk och kan på ett pedagogiskt sätt förmedla det till andra.

Du är självgående genom att du tar ansvar för din uppgift och strukturerar ditt arbetssätt och driver dina processer vidare.

Du är strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, sätter upp och håller tidsramar.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift och anpassar din kommunikation beroende på vem du skriver för eller kommunicerar muntligen med.

Du tar initiativ till att utveckla kommunikationen inom verksamheten och kan på ett tydligt sätt förmedla budskap i krävande situationer.

Du är initiativtagande genom att du sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Du ser behov och möjligheter till utveckling, initierar, följer upp och analyserar.

Du har en god förmåga att samverka med både interna och externa aktörer samt tar initiativ till nya nätverk och samverkansforum.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Intervjuer kommer att påbörjas under ansökningstiden.

 

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Hammarby sjöstad
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/6049
Kontakt
 • Erica Brandt, 0850812156
Facklig företrädare
 • Ulf Fogelström, SSR, 08-50812556
 • Kjell Skaraas, Vision, 08-50833410
Publicerat 2021-10-18
Sista ansökningsdag 2021-11-01
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan