Förstelärare till åk 4-6

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Maltesholmsskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Maltesholmsskolan ligger i Hässelby Strand med närhet till naturen. Mälaren och Grimstaskogen ligger bara ett stenkast från skolan. Skolan har idag cirka 450 elever fördelade på tre
förskoleklasser, 14 grundskoleklasser i årskurs 1–6, anpassad grundskola och fritidshemsverksamhet för elever i årskurs F-3 samt mellanstadieverksamhet för elever i årskurs 4 -6.

Maltesholmsskolan ska vara den bästa skolan för varje elev där skolan ska vara en viktig friskfaktor för elevernas fortsatta studier och samhällsengagemang. 
Vår värdegrund bygger på ”Alla är olika, alla är lika viktiga, alla ska vara med. Tillsammans skapar vi en bra skola” och våra trivselpunkter är: ”Visa respekt för dig själv, Visa respekt för andra, Visa respekt för våra saker och vår miljö”.

Maltesholmsskolans prioriterade enhetsmål som hålls levande i våra utvecklingsarbeten av den
pedagogiska verksamheten är:
• Undervisningen inom ramen för elevernas hela skoldag ska präglas av ett språkutvecklande
arbetssätt.
• Hela skoldagen är planerad ur ett strukturerat och differentierat förhållningssätt så att den blir
tillgänglig för alla elever i samtliga verksamheter.
• Elevernas upplevelse av inflytande förbättras i jämförelse med tidigare resultat i elevenkäten.
• Arbetsmiljön på Maltesholmsskolan speglar ett öppet och tillåtande klimat där medarbetare känner en hög nivå av delaktighet, engagemang och trivsel.

På Maltesholmsskolans har vi en hög lärartäthet i årskurs 4-6 vilket ger stort utrymme till att organisera undervisningen efter elevernas behov. Utöver det finns en särskild undervisningsgrupp, Studio, och en specialpedagog riktad mot årskurs 4-6.

Läs mer på maltesholmsskolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Som lärare i åk 4-6 arbetar du i en årskurs där du undervisar tillsammans med två andra kollegor. Ni fördelar ämnen mellan er utifrån ämnesbehörighet och samarbetar med elevgruppen både i undervisning och övriga arbetsuppgifter. 

I din roll som förstelärare ingår du i skolans pedagogiska utvecklingsgrupp som består av förstelärare, utvecklingslärare och skolledning. Gruppen ansvarar för att driva kompetensutveckling utifrån skolans prioriterade utvecklingsområden. Du deltar även aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete.

På skolan hjälps vi åt och du känner dig aldrig ensam i ditt uppdrag. Du har stora möjligheter till kollegialt lärande och egen utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i samtliga NO-ämnen och teknik.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i ett mångkulturellt område, i synnerhet med det språkutvecklande arbetet i klassrummet. Det är meriterande om du har behörighet i svenska som andraspråk.

Som person är du trygg och stabil i din yrkesroll. Du har förmåga att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och övrig personal. Du värdesätter att arbeta tillsammans med dina kollegor för elevernas bästa och du värnar om att skapa en god arbetsmiljö.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.

Som förstelärare uppfyller du Skolverkets minimikrav: 

  • är av Skolverket legitimerad lärare
  • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
  • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
  • är av huvudmannen bedömd som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Du har uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare.

Genom systematisk och strukturerad dokumentation har du visat att du
• har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat 
• kan synliggöra elevernas lärande och resultat 
• har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling 
• skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas 
• utvecklar din praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år. Som lärare i Stockholms stadsskolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.

Läs mer på pedagogstockholm.seAnställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20230814 eller enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Hässelby
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3777
Kontakt
  • Frida Lindell, 0850841604
Facklig företrädare
  • Fleur Masoudy, Sveriges lärare, 08-50841600
  • Anna-Karin Olsson, Sveriges lärare, 08-50841600
Publicerat 2023-06-09
Sista ansökningsdag 2023-06-23
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar