Skolpsykolog Husbygårdsskolan 50-100%

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Om Husbygårdsskolan

Husbygårdsskolan är en välfungerande F-9 skola med goda resultat i norra Järva, nära Kista centrum. Vi är en skola som medvetet arbetar med att höja elevernas resultat och skapa en trygg och trivsam miljö för alla elever och pedagoger. Skolan har en väl utvecklad IT-plattform med Ipads i alla årskurser och digitala skrivtavlor i alla klassrum. Skolan har en funktionell arbetsmiljö som ger goda möjligheter till hög trivsel. En tydlig organisation finns som ger förutsättningar för samverkan i alla årskurser. Engagerade och kunniga medarbetare är något vi är stolta över och nu hoppas vi att du ska bli en av dem.

Skolan har två särskilda undervisningsgrupper som erbjuder en kompensatorisk och anpassad lärmiljö och undervisning. CSI (Central Särskild Inriktning) med 21 platser och RSU (Regional Särskild Undervisningsgrupp) med 10 platser. Grupperna erbjuder undervisning för elever med olika NPF-diagnoser och som är i behov av särskilt stöd i skolan samt en annan undervisningsform.

Husbygårdsskolans ledord "Din kunskap. Vår framtid" genomsyrar hela skolan. Tillsammans med vår lektor deltar alla lärare i ämnesutvecklingsgrupper varje vecka. Vi vill att varje medarbetare ska arbeta utifrån mottot "Det är viktigt för mig att det går bra för dig" och utföra sitt jobb med kärlek och omtanke som grund.

Läs mer på www.husbygardsskolan.stockholm.se

Ditt arbete som skolpsykolog på Husbygårdsskolan

Elevhälsans uppdrag är i första hand hälsofrämjande och förebyggande. EHT avsätter var tredje vecka sin fasta tid till att jobba med skolans förebyggande elevhälsoarbete. Som psykolog bidrar du med din kompetens till elevhälsoteam och övrig personal på skolan som kommer eleverna till nytta. Du erbjuder handledning och konsultation till medarbetare, du förväntas även ge psykologiska perspektiv som främjar inlärning och stöttar eleverna i den dagliga undervisningen. Uppdraget är brett och ställer krav på flexibilitet.  Visst utredningsarbete och individriktade insatser förekommer i samråd med vårdnadshavare på uppdrag av rektor. Utredningarna ska rikta in sig på intellektuell funktionsnedsättning, men även basutredningar förekommer för vidare utredning av ADHD och autism inom psykiatrin. Vid behov skickas även remisser till barn- och ungdomspsykiatrin. Det finns ett brett och välfungerande nätverk inom Rinkeby-Kista som syftar till att stötta elever och deras familjer. Vi ser att du hjälper aktuella familjer att komma i kontakt med de hjälpinsatser de har behov av. Även här ställs höga krav på flexibilitet och god kommunikationsförmåga då du samarbetar med andra aktörer så som habiliteringen, BUP och socialtjänsten ser vi som en naturlig del av ditt arbete och uppdrag.

Vi ser gärna att du bidrar till att utveckla, genomföra och utvärdera insatser på grupp- och organisationsnivå. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam samt krisgrupp.

Du arbetar tillsammans med speciallärare, skolkurator, skolsköterska, SYV, socialpedagog och skolledning. Via elevhälsans professionsstöd erbjuds du yrkesspecifik introduktion med modern kristeori, stadens rutiner för mottagande i grundsärskola samt konsultationsmetodik. Du erbjuds också handledning och fortbildning tillsammans med andra psykologer och kommer att ingå i ett nätverk med andra skolpsykologer i Järvaområdet som träffas två gånger per termin.

Som skolpsykolog på Husbygårdsskolan ingår du i ett välfungerande, kompetent och starkt elevhälsoteam. Du har en viktig position och ditt ord väger tungt.

Tjänstens omfattning kan variera mellan 50-100% med en tillsvidareanställning.

Kvalifikationer

 • Legitimerad psykolog.
 • Du är van vid att planera, strukturera och sätta gränser för ditt arbete självständigt.
 • Du är flexibel och kan omprioritera arbetsuppgifter vid behov.
 • God kunskap om risk- och friskfaktorer för barn och ungas lärande och utveckling.
 • Du har en god förmåga att tillgängliggöra psykologisk kunskap för andra yrkeskategorier.

Meriterande

 • Erfarenhet som skolpsykolog.
 • Kunskaper inom lågaffektivt bemötande.
 • Erfarenhet av handledning av grupper med olika yrkeskategorier.

Anställningsform

Heltid, tillsvidare.

Intervjuer kan komma att ske löpande. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 1 december eller enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Husby
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/6652
Kontakt
 • Mirjam Enbuske, mirjam.enbuske@edu.stockholm.se
 • Charlotte Waldberg, charlotte.waldberg@edu.stockholm.se
Facklig företrädare
 • Behiye Arikan, Vision sektion40, ordförande , 08-50840782,076-1240782
 • Åsa Sjökvist, SACO, asa.sjoqvist@edu.stockholm.se
Publicerat 2022-09-28
Sista ansökningsdag 2022-10-12

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här