Lärare till regional särskild undervisningsgrupp på Hammarbyskolan södra

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Hammarbyskolan Södra

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Var med och fortsätt att utveckla en ny verksamhet!
Hammarbyskolan södra är en F-9 skola som ligger i södra Stockholm. Skolan har idag ca 850 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdelningar och en väl fungerande fritidsklubb.
Under hösten 2022 har skolan även utökats  till att omfatta en regional särskild undervisningsgrupp (RSU), som tar emot elever från våra närliggande skolor i Enskede och Årsta. Verksamheten ligger i ändamålsenliga lokaler ca 1,5 km från skolan, med närhet till utomhusvistelse.
På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas framgång. Hammarbyskolan södra är certifierad från Magelungen Akademi i "preventiva inkluderande lösningar", vilket omarbetats till devisen FRAMTID - "Förväntningar, Relation, Arbetsro, Mål, Tydlighet, Inflytande och Differentiering". I arbetet har hela skolans personal en gemensam grund att stå på och därigenom har undervisningen utvecklats för att nå alla elevers utvecklingspotential.
Vår nya RSU är ett samarbete mellan grundskolechef och rektorerna i Enskede och Årsta och riktar sig mot elever med problematisk skolnärvaro. Verksamheten håller på att byggas upp för att skapa en trygg återgång till skolan för elever, som av någon orsak, fått svårt att närvara i undervisningen och där hemskolans lärmiljö och insatser behöver kompletteras med ett annat alternativ.
I vår RSU finns ett antal elevplatser med en grundbemanning på 4 lärare och 1 socialpedagog. Arbetslaget arbetar tillsammans med hemskolans elevhälsoteam, mentorer och skolledning för att stärka elevernas närvaro i skolan och successivt ta steg tillbaka till undervisning i samtliga ämnen. Målet är att eleverna ska kunna återgå till ordinarie undervisning och inkluderas tillbaka till sin hemskola med små steg i taget.
Läs gärna mer om Hammarbyskolan södra på skolans hemsida.

Arbetsbeskrivning

Arbetslaget ska tillsammans med skolledning på Hammarbyskolan södra fortsätta utveckla verksamheten, skapa tillgängliga lärmiljöer samt en väl utvecklad undervisning för att möta våra elever. Du behöver vara flexibel i din undervisning och anpassa denna efter varierade kunskapsnivåer och sociala behov.
I ditt arbete ingår utvecklad kommunikation med såväl elever och vårdnadshavare som med elevens ordinarie skola.
Du möter elever i årskurs 4-9 och genomför individualiserad undervisning som leder till ökad skolnärvaro samt till förutsättningar för att följa undervisningen i hemskolan, på sikt.
Du arbetar i ett arbetslag som tillsammans skapar en helhet för elevens hela skoldag och samverkar för att ge eleverna strukturer och verktyg vidare i sin kunskapsutveckling.

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-9. Då vi har som mål att eleverna ska erbjudas undervisning i samtliga ämnen är det positivt om du har en bred behörighet ämnesmässigt. Vi har tre lärare anställda och kommer att kombinera ihop behörigheter för att sträva mot målet att eleverna kan erbjudas undervisning i samtliga ämnen.

Du har erfarenhet av och god kunskap om pedagogiska metoder och modeller. Du är villig att och har kompetens att utveckla din undervisning, utifrån de behov du identifierat med elever, kollegor eller skolledning. Du behöver vara flexibel i din undervisning för att kunna möta eleverna i deras kunskapsutveckling och motivation att lära. Du har goda IT-kunskaper och ser IT som en tillgång i undervisningen. Du behöver även vara villig att ta utmaningen i att jobba i en organisation som växer och ha glädjen att våga se de möjligheter det innebär. För att trivas på Hammarbyskolan södra behöver du ha god samarbetsförmåga och vara flexibel utifrån verksamhetens behov. Du tycker om att utvecklas tillsammans med andra och vågar möta både elever och vårdnadshavare med tydlighet, struktur och glädje. Det underlättar även om du är lösningsfokuserad och fantasifull i undervisningen så att alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver. Du behöver glädjas av att genomföra välplanerad undervisning och se till alla elevers behov både av stöd att nå mål men också möta de som behöver utmanas ytterligare. Du har god pedagogisk insikt och vågar utmana dig själv i undervisningen. Du har ett väl utvecklat pedagogiskt ledarskap i klassrummet och har god förmåga att bygga professionella relationer till eleverna. Du tycker också att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att utvärdera undervisningen


Övrigt

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-09
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Johanneshov
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/6442
Kontakt
  • Janina Lagstam, 0850846799
Publicerat 2022-09-19
Sista ansökningsdag 2022-10-10

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar